Yritysjohtajien lyhytnäköinen voiton maksimointi

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/13713
Title: Yritysjohtajien lyhytnäköinen voiton maksimointi
Author: Koskela, Riikka
Contributor: University of Helsinki, Department of Political Science
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Enronin konkurssin jälkeen moni on miettinyt, miksi yrityksen johto maksimoi yrityksen tuottoja lyhytnäköisesti ja mitä voidaan tehdä tämän toiminnan estämiseksi? Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on antaa vastaukset näihin kysymyksiin ja tarkastella näitä ongelmia ja niiden hyvinvointivaikutuksia signalointi (signaling) ja signaalinhäirintä (signal-jamming) mallien avulla. Lähteinä olen käyttänyt seuraavia artikkeleja: Stein J. C. (1989) "Efficient Capital Markets, Inefficient Firms: A Model of Myopic Corporate Behavior", Nolan D. (2002) "Capital Structure and Short-Term Decisions" ja Narayanan M. P. (1996) "Form of Compensation and Managerial Decision Horizon". Lyhytnäköisen voiton maksimoinnin tarkoituksena on hylätä yrityksen pitkän aikavälin kannalta tärkeitä investointeja tai realisoida investointeja ennenaikaisesti. Tärkeimpinä lyhytnäköisen voiton maksimoinnin syinä pidetään vihamielisten yritysostojen mahdollisuutta ja johtajan henkilökohtaisia likviditeettitarpeita. Mitä osakkeenomistajat voivat tehdä lyhytnäköisten päätösten estämiseksi? Steinin (1989) lyhytnäköisten päätösten mallissa osakkeenomistajilla ei ole ex ante mitään keinoja estää johtajaa tekemästä lyhytnäköisiä päätöksiä. Ex post he voivat kuitenkin erottaa johtajan, mikäli eivät ole tyytyväisiä hänen toimintaansa. Nolanin (2002) pitkän aikavälin tavoitteiden signalointi mallissa osakkeenomistajat voivat ex ante pakottaa johtajan ottamaan lainaa pääomarakenteen muuttamista varten. Tällöin kasvanut konkurssiriski estää lyhytnäköisten päätösten tekemisen. Laina voi ex post johtaa tehottomaan ratkaisuun eli viime hetken lyhytnäköisten päätösten tekemiseen, mikäli yrityksellä ei ole tarpeeksi kassavirtaa lainan takaisinmaksua varten. Ongelmana on, että tämän tyyppisen lainan ottaminen on järkevää vain vakiintuneille ja varakkaille yrityksille. Narayanan (1996) optimaalisen palkkiojärjestelmän mallissa osakkeenomistajien tulee ex ante valita yritykseen hallitus, joka ei anna johtajan itse päättää palkitsemisjärjestelmästään, sillä jos johtajalla on liikaa päätäntävaltaa yrityksessä, niin hänen palkkiojärjestelmänsä voi ex post tulla kalliiksi osakkeenomistajille.
Description: Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche.Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans.Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä
URI: http://hdl.handle.net/10138/13713
Date: 2003-05-05
Subject: signaling
signal-jamming
investoinnit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.79Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record