Unilateralism and Multilateralism in U.S. Foreign Policy with Regard to NATO Between 1993 and 2004

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13719
Title: Unilateralism and Multilateralism in U.S. Foreign Policy with Regard to NATO Between 1993 and 2004
Author: Bieber, Tiina
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2006-03-06
Language: en
URI: http://hdl.handle.net/10138/13719
Thesis level: master's thesis
Abstract: The topic of this Master's thesis is 'Unilateralism and Multilateralism in U.S. Foreign Policy with Regard to NATO Between 1993 and 2004'. The purpose of the study is to find out how and why has U.S. foreign policy oscillated between unilateralism and multilateralism with regard to NATO. The theoretical framework of the thesis is built around neorealism and neoliberal institutionalism. These two theories, however, are not used to explain U.S. foreign policy. Instead they are used as world-views according to which the Clinton and Bush administrations practice foreign policy with regard to NATO. In practice these two world-views result in unilateral and multilateral strategies. Unilateralism is coupled with neorealism and multilateralism with neoliberal institutionalism to form two models. The realist-unilateral model is centered on military power and capabilities. States behave rationally according to their national interests and seek relative gains. Thus, cooperation is not a viable course of action. The liberal-multilateral model, on the other hand, uses Robert Keohane's concept of 'complex interdependence' to explain relations among states. The core elements of this notion are: 1. multiple channels connect societies, 2. absence of hierarchy among issues (thus the boundary between domestic and foreign becomes blurred) and 3. military power is not used against other governments to resolve issues. Moreover, this model is organized around international organizations that are used to further foreign policy objectives. According to both models, the U.S is perceived as a leader or a hegemony in the world. The hypothesis presented at the beginning of the thesis is that Clinton is more multilateral than Bush in his foreign policy with regard to NATO. The unilateral and multilateral strategies of Presidents Clinton and Bush are tested through three indicators: U.S. foreign affairs (Function 150) and military budgets, Clinton and Bush's national security strategies and finally military operations. The hypothesis is verified, for Clinton practices a more multilateral foreign policy than Bush. However, the differences between Clinton and Bush tend to be overemphasized. Both presidents have used unilateral and multilateral strategies to different degrees. The departure from either the neoliberal-multilateral or neorealist-unilateral model can partly be explained in terms of domestic power politics and the strategic situation of the U.S. Therefore, a worldview alone does not suffice to explain multilateral or unilateral strategies. It has to be coupled with other explanations. The primary sources of the study are Clinton and Bush's national security strategy document and budget data between 1993 and 2004. Congressional web pages, presidents' speeches and NATO's documents have also served as important sources for the study. The theoretical framework builds on Kenneth Waltz's, Robert Keohane's and G. John Ikenberry's research.Tutkimus käsittelee Yhdysvaltojen Nato-politiikkaa ulkopolitiikan osana vuosina 1993-2004. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, miten ja miksi Yhdysvaltojen Nato-politiikka on noudattanut unilateralismin ja multilateralismin periaatteita. Tutkimuksessa unilateraali strategia yhdistetään waltzilaiseen neorealismiin ja multilateraali strategia keohanelaiseen uusliberaaliin institutionalismiin. Realistis–unilateraali malli perustuu pitkälti voiman käyttöön ja voimavaroihin. Liberaali–multilateraali malli puolestaan perustuu ajatukseen, että moninaiset siteet yhdistävät valtioita toisiinsa. Tämä malli myös kannattaa toimimista kansainvälisten järjestöjen kautta. Kumpikin malli rakentuu sen ajatuksen varaan, että Yhdysvallat on johtavassa asemassa niin kansainvälisessä järjestelmässä kuin Natossakin. Clintonin ja Bushin hallintojen Nato-politiikkaa on tässä tutkimuksessa tarkasteltu näiden mallien muodostamien maailmankuvien avulla. Clintonin ja Bushin multilateraalit ja unilateraalit strategiat testataan kolmella indikaattorilla: Yhdysvaltojen ulkoasiain budjetti ja sotilasbudjetti, presidenttien turvallisuusstrategiat sekä sodat ja konfliktit, joissa Yhdysvallat on ollut mukana. Tutkimuksessa todetaan, että Clintonin hallinto toimi suhteessaan Natoon osittain multilateraalimmin kuin nykyinen Bushin hallinto. Tutkimuksessa havaitaan myös, että viestintävälineissä kahden viimeisen presidentin välisiä eroja on liikaa korostettu. Voidaan siis päätellä, että kysymys on lähinnä painotuseroista. Molempien presidenttien hallinnot ovat itse asiassa käyttäneet molempia strategioita Nato-politiikassaan. Tähän ovat olleet syynä muun muassa erilaisten poliittisten toimijoiden intressit ja maan ulkopoliittinen tilanne mukaan lukien hyökkäys Yhdysvaltoja vastaan vuonna 2001. Tutkimuksen ensisijaisena aineistona on käytetty presidenttien turvallisuusstrategioita vuosilta 1998 ja 2002 sekä Yhdysvaltojen kongressin budjettitietoja vuodelta 2004. Tärkeitä empiirisen tiedon lähteitä ovat olleet myös Yhdysvaltojen kongressin internet-sivut ja presidenttien pitämät puheet. Analyysiä tuetaan artikkeleilla, haastatteluilla, Naton strategisilla papereilla, tilastoilla ja muilla julkaisuilla. Tutkimuksessa käytetty teoreettinen aineisto perustuu pitkälti Kenneth Waltzin, Robert Keohanen ja G. John Ikenberryn tutkimuksiin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Clinton, Bill
Bush, George B.
NATO
unilateralism
multilateralism
foreign policy
The United States of America
ulkopolitiikka
Yhdysvallat
1990-luku
2000-luku
unilateralismi
multilateralismi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 49.06Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.89Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record