Open Source Products as Nonproprietary Innovations in Endogenous Growth Theory

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13748
Title: Open Source Products as Nonproprietary Innovations in Endogenous Growth Theory
Author: Kiema, Ilkka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2005-01-10
Language: en
URI: http://hdl.handle.net/10138/13748
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: The licentiate thesis discusses the growth effects of nonproprietary innovations in the context of endogenous growth models. Nonproprietary innovations are exemplified by open source software products, and the discussion of their growth effects is motivated by a recent demonstration by Gilles Saint-Paul that for plausible parameter values they reduce the growth rate in an endogenous growth model. The thesis contains short discussions of the history OS software, the earlier theoretical and empirical literature concerning with the motives of its producers, and some earlier endogenous growth models. After the presentation of this background information, two different ways of implementing nonproprietary innovations into an endogenous growth model are contrasted with each other in it. The first of these is the model which is due to Saint-Paul. In it growth is caused by specialization, and nonproprietary innovations are produced by 'philanthropists' who do not participate in the economy in other ways. However, it is pointed out below that OS software is often produced by employees of the IT sector or IT students, and that currently its producers are mostly not motivated by philanthropy. It is also argued below that it would be more natural to assume that growth was caused by creative destruction than that it is caused by specialization. This motivates the introduction of the other considered model. It is a model of growth through creative destruction, and it can be used for representing not only a situation in which nonproprietary innovations are produced by 'philanthropists' from outside the economy, but also a situation in which employees of the research sector produce nonproprietary innovations as a hobby in their free time, and in which they evaluate the participation in their production positively. An analysis of the latter model shows that the validity of Saint-Paul's result is not affected by the shift to a model of growth through creative destruction. However, it also turns out that when nonproprietary innovations are produced by employees of the research sector, they do promote economic growth for plausible parameter values in the context of the latter model, provided that the research sector is not too capital intensive.Lisensiaattityössä tarkastellaan patentoimattomien keksintöjen kasvuvaikutuksia endogeenisten kasvumallien kontekstissa. Patentoimattomia keksintöjä ovat esimerkiksi avoimen lähdekoodin ohjelmat, ja niiden kasvuvaikutusten tarkastelua motivoi se, että Gilles Saint-Paul on äskettäin osoittanut että uskottavilla parametrien arvoilla tällaiset keksinnöt alentavat kasvuvauhtia endogeenisessa kasvumallissa. Työssä tarkastellaan lyhyesti avoimen lähdekoodin ohjelmien historiaa, niiden tuottajien motiiveja koskevaa aiempaa empiiristä ja teoreettista kirjallisuutta ja joitakin aiempia endogeenisia kasvumalleja. Näiden taustatietojen esittämisen jälkeen vertaillaan kahta erilaista tapaa, joilla patentoimattomat keksinnöt voidaan liittää endogeeniseen kasvumalliin. Näistä ensimmäinen on Saint-Paulin esittämä malli. Siinä kasvu aiheutuu erikoistumisesta, ja patentoimattomia keksintöjä tuottavat 'filantroopit' jotka eivät osallistu talouden toimintaan muilla tavoin. Seuraavassa kuitenkin huomautetaan, että avoimen lähdekoodin ohjelmia tuottavat usein ATK-alan työntekijät tai opiskelijat ja että nykyään sen tuottajien motiivina ei yleensä ole filantropia. Lisäksi seuraavassa esitetään, että olisi luontevampaa olettaa kasvun johtuvan luovasta tuhoamisesta kuin erikoistumisesta. Tämä motivoi toisen tarkastellun mallin esittämistä. Tämä on luovan tuhoamisen kautta tapahtuvan kasvun malli, ja sen avulla on mahdollista tarkastella sellaisen tilanteen lisäksi, jossa patentoimattomia keksintöjä tuottavat talouden ulkopuoliset 'filantroopit', myös tilannetta, jossa tutkimussektorin työntekijät tuottavat patentoimattomia keksintöjä harrastuksena vapaa-ajallaan ja jossa he kokevat niiden tuottamiseen osallistumisen myönteisenä. Jälkimmäisen mallin analyysi osoittaa, että Saint-Paulin tuloksen pätevyyteen ei vaikuta luovan tuhoamisen kautta tapahtuvan kasvun malliin siirtyminen. Kuitenkin osoittautuu myös, että kun patentoimattomia keksintöjä tuottavat tutkimussektorin työntekijät, ne edistävät taloudellista kasvu parametrien uskottavilla arvoilla jälkimmäisen mallin kontekstissa, jos tutkimussektori ei ole liian pääomavaltainen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: endogenous growth theory
information economics
software economics
Open Source software
patents
innovations
nonproprietary innovations
endogeeniset kasvumallit
informaatiotalous
ohjelmistomarkkinat
ohjelmistot - talous
patentit
keksinnöt
patentoimattomat keksinnöt
vapaat ohjelmistot
avoin lähdekoodi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.64Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.72Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record