Sukupuoli-seksi : Sukupuoli, seksuaalikasvatus ja valistusoppaat Suomessa vuosina 1989-1999

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Sosiologian laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Sociology en
dc.contributor Helsingfors universitet, Sociologiska institutionen sv
dc.contributor.author Yesilova, Katja
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:16:03Z
dc.date.available 2009-09-08T10:16:03Z
dc.date.issued 2000-11-15 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/13757
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche. sv
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans. en
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä fi
dc.description.abstract Tutkimus käsittelee sukupuoliseksi kasvattamisen diskursseja ja käytäntöjä. Siinä jäljitetään sukupuolieron ontologiaa ja liberaalin seksuaalietiikan syntyä sekä analysoidaan niihin nojautuvia seksuaaliseksi kasvattamisen käytäntöjä sekä hallinnallisella että itsehallinnallisella tasolla tarkastellen suomalaista seksuaalipolitiikkaa ja nuorille suunnattuja seksuaalivalistusoppaita. Huomio kiinnitetään erityisesti siihen, miten sukupuolta koskeva tieto kohtaa sukupuoliseksi muovaamisen käytännöt. Työ jakautuu kahteen osaan. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tarkastellaan sukupuolieron ja liberaalin seksuaalikasvatusetiikan syntyä. Siinä seurataan modernin sukupuolieron ontologian muovautumista erityisesti sen jälkeen kun sukupuolta ryhdyttiin tutkimaan empiiris-rationaalisten menetelmien mukaisesti. Tässä keskeisiksi tulevat ensin biologiset ja myöhemmin psykologiset ja sosiaaliset selitysmallit. Sukupuolen problematiikka kiinnittyy myös ‘seksuaalisuuteen': ne ovat toisistaan irrottamattomat, sillä seksuaalisuus on sukupuolieron mukaan puolittunutta. 1960-luvulla sukupuolisuuden kysymys problematisoitui muovautuen taisteluksi ‘omasta' seksuaalisuudesta. Seksuaaliradikaalit, feministit ja orgasmologit toivat seksuaalisuuden nähtäväksi repressoituna ja julistivat jokaisen oikeutta valita ‘oma' seksuaalisuutensa. Sukupuoliseksi kasvattamisen ohjenuoraksi tuli yksilön vapaus. Osoitan, että tämä periaate konkretisoitui myös suomalaisen seksuaalipolitiikan linjauksissa. Niissä toistuvat seksuaaliradikaalien vaatimukset. Yhteiskunnallisella tasolla kysymys tihentyy huoleksi kansalaisten seksuaaliterveydestä ja kyvystä tulla seksuaalisesti vapaaksi ja vastuulliseksi. Sukupuolieron genealogia ja liberaalin seksuaalieetoksen syntytarina ovat tulkintakehikko, johon tutkimuksen toinen, empiirinen osa sijoitetaan. Siinä keskitytään nuorille suunnattujen seksuaalivalistusoppaiden lähilukuun. Huomio kiinnitetään sukupuoliseksi kasvattamisen etiikkaan. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa kuvattua kehystä vasten tarkastellaan sukupuoliseksi tulemisen problematisointeja ja erityisesti niissä jäsentyviä eroja sukupuolten välillä. Analyysi tuo esiin konkreettisen sukupuolieron: aikuiseksi kasvu ei ole vain seksuaaliseksi, vaan nimenomaan sukupuoliseksi tulemista. Oppaiden ymmärryksen mukaan tytöt kasvavat ruumiiltaan reproduktiivisiksi ja oman halun subjekteiksi; pojat erektiivisiksi ja vietillisiksi. Oman seksuaalisuuden sekä vapaaksi ja vastuulliseksi kasvattamisen projekti osoittautuu sukupuolittuneeksi. Sen varsinaiseksi kohteeksi täsmentyy tyttö. Poika on oman seksuaalisuuden problematisointien ulkopuolinen: hänen seksuaalisuutensa ei voi olla ‘omaa'. Lisäksi seksuaalikasvatuksessa voidaan erottaa kaksi kerrostumaa: seksuaalikasvatusretoriikka ja -ihanne nojautuvat liberaaliin seksuaalieetokseen, mutta sukupuolisuutta koskevat käsitykset ovat monitasoisempia tihentymiä menneestä ja nykyisestä. Tutkimuksen empiirisenä aineistona ovat Suomessa vuosina 1989-1999 julkaistut nuorille suunnatut seksuaalivalistusoppaat. Analyysin tavoitteena on kasvatustekstien lähiluvun avulla jäsentää niiden sisäistä rakennetta ja näiden välisiä jännitteitä. Analyysissä kuvataan sukupuolisuuden asetelmia, kerroksia ja suhteita, ei selitetä maailmaa niiden valossa. Teoreettisesti työ kiinnittyy Michel Foucault'n kehittelyihin. Tutkimuksen kannalta keskeisiä ovat etenkin hänen elämää, hallintaa ja etiikkaa sekä seksuaalisuutta koskevat analyysinsä. en
dc.language.iso fi en
dc.subject seksuaalisuus - etiikka - hallinta en
dc.subject seksuaalikasvatus - diskurssi - Suomi en
dc.subject sukupuolierot - seksuaalioppaat - nuoret en
dc.subject seksuaaliliberalismi - Suomi - 1960-2000 en
dc.title Sukupuoli-seksi : Sukupuoli, seksuaalikasvatus ja valistusoppaat Suomessa vuosina 1989-1999 en
dc.identifier.laitoskoodi 707 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.37Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record