Kotiäitiys lastenhoitoratkaisuna : järvenpääläisten äitien näkemyksiä kotiäitiyden valintaan vaikuttavista syistä ja tekijöistä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13758
Title: Kotiäitiys lastenhoitoratkaisuna : järvenpääläisten äitien näkemyksiä kotiäitiyden valintaan vaikuttavista syistä ja tekijöistä
Author: Perttula, Kati
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2006-10-09
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13758
Thesis level: master's thesis
Abstract: Kotiäitiydestä on viime vuosina keskusteltu paljon eri medioissa. Kotiäitien määrä on myös ajoittain noussut ja tästä johtuen on etsitty syitä ja tekijöitä, jotka ovat saaneet äidit valitsemaan kotiäitiyden lastenhoitoratkaisukseen. Kotiäitejä on aiemmin tutkinut esimerkiksi Auvinen (1968), Säntti (1990), Kaila-Kangas (1993), Rimon (1997), Takala (2000) ja Jallinoja (2006). Kotiäitiyden valintaan on tulkittu vaikuttavan kotihoidon tuki, työllisyystilanne ja kotiäitien arvot. Erityisesti viime aikoina on puhuttu modernista familismista ja kasvavasta perhemyönteisyydestä. Mielestäni kotiäitiyden valintaan saattaa kuitenkin vaikuttaa moni muukin tekijä ja sen vuoksi halusin lähteä selvittämään mitkä ovat ne syyt ja tekijät, joiden vuoksi äidit haluavat olla kotona ja valitsevat kotiäitiyden lastenhoitoratkaisukseen. Lisäksi pohdin onko kotiäitiys vapaaehtoinen valinta. Määrittelen tutkimuksessani kotiäidin seuraavalla tavalla: äiti on kotona tai aikoo olla vanhempainraha kauden loppumisen jälkeen kotona hoitamassa ainakin yhtä perheen lasta. Äiti voi kuitenkin käydä myös töissä esimerkiksi iltaisin tai viikonloppuisin tai hoitaa myös muiden lapsia omassa kodissaan. Käytin tutkimuksessani synonyyminä kotiäitiä ja kotona olevaa äitiä. Lähdin toteuttamaan tutkimustani kvantitatiivisesti kyselytutkimuksen avulla järvenpääläisten äitien keskuudessa. Kyselylomakkeeni sisälsi myös muutaman avovastauksen, jotka analysoin teema-analyysin avulla. Lisäksi käytin hyväksi saatavilla olevia tilastoja. Saamiani tuloksia vertailin aiempiin jo kotiäideistä tehtyihin tutkimuksiin ja pyrin siten vertailemaan ja pohtimaan eroavatko saamani tulokset aiemmin saaduista ja voisinko nostaa esille uusia kotiäitiyden syitä. Tutkimuksessani kartoitin myös lyhyesti kotiäitiyden historiaa, kotihoidon tuen syntyä ja tukijärjestelmän nykyistä muotoa. Kyselyn avulla sain selville, että kaikkein eniten kotihoidon valintaan vaikuttavat äitien mielestä lapsen etu, kotona olon kiireettömyys ja se, että äiti haluaa kasvattaa lapsensa itse. Työelämään liittyvät syyt eivät nousseet juurikaan esille muutoin kuin, että työelämän koettiin olevan rankempaa kuin ennen. Myöskään päivähoidolliset syyt eivät olleet merkittävimpinä syinä valittaessa kotihoitoa. Tein keräämästäni aineistosta faktorianalyysin, jonka avulla nousi esiin viisi erilaista kotiäitityyppiä. 1 ”Kotona saa yksilöllistä hoivaa”, 2 ”Aika on parasta mitä voin antaa lapselleni ja perheelleni” 3 ”Päiväkodissa lapsestani tulee sosiaalinen ja hän oppii monia tärkeitä taitoja” 4 ”Meille sopivaa hoitopaikkaa on hankalaa saada” 5 ”Olen vain vähän aikaa kotona, koska muuten työhön paluusta tulee vaikeaa ja se haittaa urakehitystäni” Näyttäisikin siltä, että kotiäitiyteen vaikuttavat monet erilaiset syyt ja kotona oleminen voi olla joko vapaaehtoinen tai vastentahtoinen valinta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: familismi
kotiäidit
lastenhoito
perhepolitiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.28Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record