Ympäristöpolitikka eurooppalaistumisen mittarina : Tapaustutkimus ympäristökysymysten käsittelystä Serbian strategiadokumenteissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272932
Title: Ympäristöpolitikka eurooppalaistumisen mittarina : Tapaustutkimus ympäristökysymysten käsittelystä Serbian strategiadokumenteissa
Author: Laakso, Jenni J.
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272932
http://hdl.handle.net/10138/137604
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan Serbian eurooppalaistumisen tasoa analysoimalla maan ympäristöpolitiikan laajuutta ja integroitumista muille politiikan aloille. Ympäristöpolitiikka tarjoaa hyvän näkökulman eurooppalaistumisen mittaamiseen sillä se on yksi Euroopan unionin laajimmin säännellyistä sekä kandidaattimaalle kalleimmista osista yhteisön säännöstöä. Analyysin apuna käytetään ympäristöpolitiikan integraation käsitettä sekä sen määritelmien pohjalta kehitettyä kriteeristöä. Aineistona on käytetty kuuden eri elinkeinoalan – matkailun, liikenteen, energian, yritysvastuun, teollisuuden ja maatalouden- strategiadokumentteja, joita analysoidaan laadullisen sisällönanalyysin keinoin käyttäen apuna ATLAS.ti –tietokoneohjelmistoa. Aineisto on luokiteltu ja teemoiteltu, jotta analyysin tukena voidaan käyttää tilastollisia esitysmuotoja. Ympäristöpolitiikan integraatio oli strategioissa hyvi eri tasoista, mutta analyysin perusteella voidaan sanoa, että kaikissa strategioissa ilmeni ainakin jonkin tasoista ympäristöpolitiikan integraatiota. Eurooppalaistuminen on Serbiassa analyysin perusteella vasta alkutekijöissä ja maalla on paljon työtä edessä omaksuessaan Unionin lainsäädäntöä osaksi omaa kansallista lainsäädäntöään.
Discipline: Political Science, Politics
Yleinen valtio-oppi, politiikan tutkimus
Allmän statslära, politologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record