Investointi nuoreen kasvuyritykseen optioteoreettisesta näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13780
Title: Investointi nuoreen kasvuyritykseen optioteoreettisesta näkökulmasta
Author: Kuusi, Tero
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2006-11-06
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/13780
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Pro gradu -työssäni esittelen nuorten kasvuyritysten rahoitukseen liittyvää optioteoriaa. Tutkin näiden yritysten saamien investointien allokointi- ja ajoittamisongelmaa. Viime vuosien vallitseva trendi Euroopassa on ollut nuorten kasvuyritysten vaikeus saada rahoitusta. Esittelen nuorten kasvuyritysten arvottamiseen soveltuvia nykyarvomenetelmiä. Erilaiset yrityksen strategiset valinnat ja joustavuudet nostavat sen nykyarvoa. Nuorten kasvuyritysten arvosta suuri osa sisältyy sen kasvuoptioihin, mikä on tärkeä syy tarkastella niitä optioteoreettisesti. Tarkastelen investointien ajoittamista laajentamalla investointien ajoitusmallia (alunperin Mcdonald & Siegel (1984)) koskemaan uuden rahoittajan saamaa osaa yrityksen arvosta. Kuvaan investointien viivästymistä investoinnin todennäköisyydellä tietyn aikaperiodin aikana. Rahoitusmarkkinoiden rakenteen ja viivästymisen välillä on mallini perusteella yhteys. Investointien todennäköisyys on suurimmillaan, kun pienten yritysten rahoitusmarkkinat ovat edullisia rahoittajalle ja kilpailu kiristyy nopeasti yrityksen potentiaalisen arvon kasvaessa. Sovellan Grenadierin & Wangin (2005) artikkelissa kehitettyä palkitsemismallia yrittäjän kannustamiseen nuoressa kasvuyrityksessä. Kun yrittäjän omistusosuus on pieni ja valvonta tehotonta, rahoitussopimuksen palkitsevuus määrittyy yrittäjän työmäärän ylläpitämisen ja informaation paljastamisen ehdoilla. Mallin mukaan haitallisen valinnan estämiseksi sopimuksen on viivästytettävä heikkolaatuisten yritysten saamia investointeja. Työmäärän kannustamisella ei ole sen sijaan samanlaista vaikutusta. Valvonnan vaikutus investointien ajoittamiseen ja investointikohteen edullisuuteen on riippuvainen epätäydellisen informaation eri ilmenemismuodoista. Mikäli vain työn valvonta on mahdollista, malli ennustaa valvonnan lisäämisen nostavan ajoittamisen synnyttämiä tehokkuushaittoja. Tutkielmassani osoitan, että epävarmuus yrityksen liiketoiminnassa ja informaation luotettavuus yhdessä määrittävät investointien suunnittelua. Kokoavasti vaikuttaa siltä, että investointien viivästymistä aiheuttavat yrityksen heikon laadun lisäksi erityisesti haitallisen valinnan ongelma, yrityksen arvon (realistisissa mitoissa) suuri heilahtelu ja rahoitusmarkkinoiden heikko kyky reagoida yritysten lupaavuuden kasvuun. Silloin rahoittajan etujen mukaista on odottaa tai tehdä sellainen sopimus, joka viivästyttää delegoitua investointipäätöstä. Viivästymisen yhteiskunnallinen haitallisuus riippuu investoinnin kautta syntyvistä ulkoisvaikutuksista. Odottaminen voi osoittaa rahoittajalta tervettä harkintaa. Kuitenkin investointien synnyttäessä paljon yhteiskuntaa hyödyttäviä ulkoisvaikutuksia, joista rahoittaja ei suoraan hyödy, odottaminen on haitallista. Agenttiongelmien synnyttämä viivästyminen on aina haitallista.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: optiot
yritykset - rahoitus
investoinnit - suunnittelu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.04Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record