Tacis EU:n Venäjä-suhteiden hallintajärjestelmänä ja demokraattisen muutoksen ongelma

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/13801
Title: Tacis EU:n Venäjä-suhteiden hallintajärjestelmänä ja demokraattisen muutoksen ongelma
Author: Salonen, Tapani
Contributor: University of Helsinki, Department of Political Science
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan Venäjälle suunnattua EU:n Tacis -avustusohjelmaa. Tutkimus lähtee liikkeelle tarpeesta tutkia ohjelmaa hallintajärjestelmänä, jonka tehtävänä on lisätä yhteistyötä, luottamusta ja vakautta EU:n ja Venäjän välisissä suhteissa sekä torjua erilaisia uhkia. Tutkielma pyrkii selvittämään, kuinka hyvin ohjelman tavoitteet ja keinot ovat vastanneet sille asetettuja odotuksia, onko ohjelman toiminta ollut yhteensopiva tavoitteiden kanssa, miten ohjelmaa voitaisiin parantaa? Tarvitseeko Venäjä suuren kokonsa takia oman avustusohjelman mallin vai voidaanko siellä soveltaa yhteistä mallia? Miten Venäjä kehittyy? Löytääkö Venäjä paikkansa? Venäjä ja EU ovat hyvin erilaisia toimijoita, mikä asettaa yhteistyölle erityisiä haasteita. Venäjä on voimakkaan yhteiskunnallisen murroksen kourissa. Nykyään entisen Neuvostoliiton alueiden väliset erot ovat paljon suuremmat kuin EU:n sisäiset erot etelä - pohjoinen -akselilla. Venäjällä EU nähdään taloudellisena projektina, joka voi hyödyttää Venäjää. EU näkee Venäjän sekä haasteena että mahdollisuutena. EU:n toiminnassa korostuu tarve hallita uhkia lähialueilla. Vaikka EU ei täytä valtion tunnusmerkkejä sen toiminta lähenee monella tapaa valtiotoimijan luonnetta. Tshetshenian sodat osoittavat, että EU:n mahdollisuudet vaikuttaa Venäjän päätöksentekoon ovat rajalliset. EU on vaikuttanut Venäjään ensisijaisesti perinteisen diplomatian keinoin. Realismin näkökulmasta Tacisissa korostuvat vallankäyttö ja intressipolitiikka. Liberalismi korostaa perustuslaillisten valtioiden demokraattista vastuuta ja keskinäisriippuvuuden lisääntymisen myötä yhteistyön kehittämistä. Organisaatioteoriat tarkastelevat Tacisia kansainvälisten organisaatioiden kuten EU:n, Etyj:in ja YK:n kontekstissa ja tutkivat ohjelmaa määrittäviä sääntöjä ja normeja. Post-modernismi korostaa ohjelman toiminnasta ja saavutuksista tiedottamista tavallisille kansalaisille. Tacis sisältää luottamuksen ja turvallisuuden rakentamiseen tähtääviä tavoitteita. Tutkimme Tacisia vakausregiiminä, koska Tacisilla on rooli sopimuksin säänneltynä konfliktin hallinnan keinona. Sen toiminta perustuu erilaisiin periaatteisiin, normeihin, sääntöihin ja toimintamalleihin. Hallintajärjestelmäulottuvuus kohdistuu erilaisiin uhkiin, jotka liittyvät ympäristöongelmiin, ydinturvallisuuteen, rikollisuuteen, demokratisoitumiseen, ja taloudelliseen kehitykseen. Toiminta perustuu ensisijaisesti kannustamiseen eikä pakottamiseen ja kielteiseen ehdollistamiseen. Demokratia ja ihmisoikeudet ovat tärkeä osa Tacisin toimintaa. Demokratia on sekä prosessi että tavoite ja se toimii ohjelman edistymisen mittarina. Venäjällä etniset ja kulttuuriset konfliktit aiheuttavat uhan demokratialle, mutta yllättävä tutkimustulos on se, että nationalismi saattaa myös lisätä kilpailua demokratisoitumisessa. Tiedotusvälineiden riippumattomuuteen ja kansalaisjärjestöjen toimintaan liittyy suuria haasteita. Tämän tutkielman perusteella ehdotamme parannusehdotuksena oman mallin kehittämistä Venäjälle niin, että pyritään auttamaan kohdemaata itse auttamaan itseään, vahvistetaan kansalaisjärjestöjen toimintaa, lisätään yhteistyötä erityisesti ohjelmien ja hankkeiden suunnittelussa sekä ehdollistetaan ohjelman jatkuminen nykyistä selvemmin sitoutumiseen ohjelman tavoitteisiin ja sääntöihin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/13801
Date: 2001-10-30
Subject: Euroopan unioni
Venäjä
Tacis
avustusohjelma
hallintajärjestelmä
demokratia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.42Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record