Library of the Labour Movement

 

The Library of the Labour Movement is a scientific special library located in Helsinki, Finland. The library’s wide collection mainly focuses on the labour movement, trade unions and labour history. The library has digitised some of its older and more fragile books and ephemera and they're all free to read here. Most of the material is in Finnish but there are other languages represented as well.

Collections

Recent Submissions

 • Marx, Karl; Engels, Friedrich (Työväen sanomalehti, 1907)
 • Marx, Karl; Engels, Friedrich; Kaustky, Karl (Savon kansan kirjapaino, 1919)
 • Engels, Friedrich; Marx, Karl (Kustannusosuuskunta Kirja, 1930)
 • Ilmolahti, Oona; Selin, Sinikka (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2017)
  Tieteen vapaus, sivistys ja ihmisoikeudet tarvitsevat rohkeita puolustajia nyky-yhteiskunnassa. Tutkijat voivat toimia tällaisina tekemillään aihevalinnoilla sekä uusia näkökulmia esiin nostaen, itsestäänselvyyksiä ja valtarakennelmia kyseenalaistaen sekä demokratian, läpinäkyvyyden ja oikeudenmukaisuuden merkitystä korostaen. Kirja kietoutuu näiden ajatusten ympärille. Tieteelliset artikkelit piirtävät henkilökuvia tienraivaajina ja ”muurinmurtajina” toimineista naisista, nostavat esiin perustutkimuksen ja pitkien linjojen merkityksen sekä pohtivat muun muassa demokratian juuria, patriotismia, rajoja ja erilaisuuden kohtaamista. Kirjassa pureudutaan rohkeuden ja inhimillisyyden teemoihin myös henkilökohtaisemmalla tasolla ystävyys- ja perhesuhteiden kautta. Teos on syntymäpäiväkirja professori Maria Lähteenmäelle hänen merkkipäivänään 9.6.2017.
 • Marx, Karl; Engels, Friedrich (Työväen Sanomalehti O.Y, 1918)
 • Vandervelde, Emile; Katzenstein, Simon; Fröhlich, Richard (Raittiuden ystävät, 1908)
 • Liebknecht, Karl (Suomen Sos.dem. nuorisoliitto, 1918)
 • Vandervelde, Emile (Kosonen, 1907)
 • Vandervelde, Emile (Viipurin työväen sanomalehti-o.y., 1909)
 • Vandervelde, Emile (Savon Työväen Sanomalehti- ja Kirjapaino-osuuskunta, 1916)
 • Sombart, Werner (Otava, 1908)
 • Sombart, Werner (Osuuskunta Kehitys, 1907)
 • Liebknecht, Karl (Sosialidemokraattisen nuorison keskusliitto, 1910)
 • Liebknecht, Wilhelm (Wisa, 1910)
 • Liebknecht, Wilhelm (Sosialistin Kirjapaino-Osuuskunta, 1907)