Työväenliikkeen kirjasto

 

Työväenliikkeen kirjasto on vuodesta 1987 toiminut Työväenperinne – Arbetartradition ry:n ylläpitämä tieteellinen kirjasto, jonka tehtävänä on toimia työväestön ja työväenliikkeen historian erikoiskirjastona. Kirjaston digitaalisesta arkistosta löydät mm. kirjaston digitoimat hauraat ja harvinaiset pienpainatteet.

Kokoelmat

Uusimmat julkaisut

 • Marx, Karl; Engels, Friedrich (Työväen sanomalehti, 1907)
 • Marx, Karl; Engels, Friedrich; Kaustky, Karl (Savon kansan kirjapaino, 1919)
 • Engels, Friedrich; Marx, Karl (Kustannusosuuskunta Kirja, 1930)
 • Ilmolahti, Oona; Selin, Sinikka (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2017)
  Tieteen vapaus, sivistys ja ihmisoikeudet tarvitsevat rohkeita puolustajia nyky-yhteiskunnassa. Tutkijat voivat toimia tällaisina tekemillään aihevalinnoilla sekä uusia näkökulmia esiin nostaen, itsestäänselvyyksiä ja valtarakennelmia kyseenalaistaen sekä demokratian, läpinäkyvyyden ja oikeudenmukaisuuden merkitystä korostaen. Kirja kietoutuu näiden ajatusten ympärille. Tieteelliset artikkelit piirtävät henkilökuvia tienraivaajina ja ”muurinmurtajina” toimineista naisista, nostavat esiin perustutkimuksen ja pitkien linjojen merkityksen sekä pohtivat muun muassa demokratian juuria, patriotismia, rajoja ja erilaisuuden kohtaamista. Kirjassa pureudutaan rohkeuden ja inhimillisyyden teemoihin myös henkilökohtaisemmalla tasolla ystävyys- ja perhesuhteiden kautta. Teos on syntymäpäiväkirja professori Maria Lähteenmäelle hänen merkkipäivänään 9.6.2017.
 • Marx, Karl; Engels, Friedrich (Työväen Sanomalehti O.Y, 1918)
 • Vandervelde, Emile; Katzenstein, Simon; Fröhlich, Richard (Raittiuden ystävät, 1908)
 • Liebknecht, Karl (Suomen Sos.dem. nuorisoliitto, 1918)
 • Vandervelde, Emile (Kosonen, 1907)
 • Vandervelde, Emile (Viipurin työväen sanomalehti-o.y., 1909)
 • Vandervelde, Emile (Savon Työväen Sanomalehti- ja Kirjapaino-osuuskunta, 1916)
 • Sombart, Werner (Otava, 1908)
 • Sombart, Werner (Osuuskunta Kehitys, 1907)
 • Liebknecht, Karl (Sosialidemokraattisen nuorison keskusliitto, 1910)
 • Liebknecht, Wilhelm (Wisa, 1910)
 • Liebknecht, Wilhelm (Sosialistin Kirjapaino-Osuuskunta, 1907)