Asuinrakennusten luonnonvarakulutuksen arvioiminen MIPSmenetelmällä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211628
Title: Asuinrakennusten luonnonvarakulutuksen arvioiminen MIPSmenetelmällä
Alternative title: Estimating the Eco efficiency of Residential Buildings with MIPSmethod
Author: Tamminen, Petro
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Agroteknologian laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agrotechnology
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för agroteknologi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2009
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211628
http://hdl.handle.net/10138/14111
Thesis level: master's thesis
Discipline: Environmental Engineering of Agriculture
Maatalouden ympäristöteknologia
Abstract: In this study ecoefficiency of residential buildings is estimated with MIPSmethod. MIPSmethod focuses on the natural resource (so. material) use. Apart from the material efficiency also required energy and carbon dioxide emissions during the construction period and maintenance were also counted in this study. Under the maintenanceperiod only the energy flowed through the building cover was taken into account. The maintenance period was 50 years. The study covered 14 different buildings from which nine where single family houses and five blocks of flats. MIPSindicator is based on material flows. It uses them as criteria of ecoefficiency. The aim is to calculate the hidden material flows caused during the manufacturing of products. MIPSvalues can be calculated with MIfactors published by Wuppertalinstitute. MIPS is rough and simplifying method but on the other hand its advantage is a ability to illustrate one of the important areas of ecoefficiency. Most of the natural resources used by the residential building are related to foundations of buildings. For example more than half of natural resources use caused by wooden houses are related to foundations. Also the maintenance consumes natural resources across the energy use. With maintenance it takes decades to reach the level of construction period. When calculating the carbon dioxide emissions the maintenance is more significant. It takes only around ten years to reach the level of emissions caused by construction period. Wood as a construction material is the most ecoefficient choice. Block of flats is more ecoefficient than single family house with any indicator. According to this study, the wooden blocks of flats are the most ecoefficient choice.Tässä tutkimuksessa laskettiin asuinrakennusten ekotehokkuutta MIPSmenetelmällä, joka mittaa ekotehokkuutta luonnonvarojen, materian kulutuksen kautta. Materiaalinkulutuksen lisäksi työssä laskettiin rakentamiseen ja ylläpitoon kulunut energia ja syntyneet hiilidioksidipäästöt. Ylläpidon osalta mukana oli vain rakennuksen kuoren läpi virtaava energia. Ylläpitoaika oli peruslaskelmissa viisikymmentä vuotta. Tarkasteltavana oli yhteensä 14 erilaista asuinrakennusta, niistä yhdeksän pienja viisi kerrostaloja. MIPSmenetelmä mittaa ekotehokkuutta materiaalinkäyttöön perustuen. Eri materiaaleille lasketaan niiden valmistusvaiheessa syntyneiden välillisten materiaalivirtojen määrät Wuppertalinstituutin julkaisemilla piilovirtakertoimilla. MIPS on karkea ja yksinkertaistava menetelmä, jonka avulla voidaan kuitenkin varsin tehokkaasti havainnollistaa yhtä tärkeää ekotehokkuuden alaa. Rakennusten kuluttamista luonnonvaroista suuri osa käytetään perustustöissä, sillä niiden vaatimat maansiirrot ovat suuria. Esimerkiksi kevytrakenteisilla puutaloilla perustusten osuus rakentamisen luonnonvarojen kulutuksesta oli yli puolet. Myös rakennusten ylläpito kuluttaa luonnonvaroja epäsuorasti energiankulutuksen kautta. Vasta kymmenien vuosien ylläpito tuo luonnonvarakulutuksen likimain samalle tasolle kuin rakentaminen. Hiilidioksidija energiatarkastelu antaa rakentamisesta toisenlaisen kuvan kuin materiaalivirtatarkastelu: ylläpidon osuus on paljon suurempi kuin rakentamisen. Rakentamisen taso saavutetaan noin kymmenen vuoden ylläpidolla. Rakennusmateriaaleista puu on kaikissa laskelmissa ympäristöä vähiten kuormittava. Rakennustyypeistä kerrostalot ovat kaikilla mittareilla pientaloja ekotehokkaampia. Tämän tutkimuksen rakennuksista puurakenteiset kerrostalot olivat ekotehokkaimpia.
Subject: eco-efficiency
material-efficiency
construction
housing
materiaalitehokkuus
Subject (yso): ekotehokkuus
asuminen
rakentaminen
MIPS


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tamminen_valmis_gradu.pdf 682.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record