Students’ Perceptions of Forest Industry’s Corporate Social Responsibility : A Comparative Analysis of Finland, China and the USA

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211637
Title: Students’ Perceptions of Forest Industry’s Corporate Social Responsibility : A Comparative Analysis of Finland, China and the USA
Author: Raitanen, Piritta
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsäekonomian laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Economics
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2009
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211637
http://hdl.handle.net/10138/14158
Thesis level: master's thesis
Discipline: Marknadsföring av skogsprodukter
Forest Products Marketing
Puumarkkinatiede
Abstract: The phenomenal globalization of business is the main incentive for the study of business ethics and Corporate Social Responsibility (CSR). With an increase in transnational trade over the past decades, an understanding of acceptable business practices across cultural boundaries is particularly important. Public concern for global issues such as climate change, raw material procurement, human rights, labor policies and corporate governance has significantly increased. Business corporations are obligated to operate as members of communities, organization as such is not allowed to exist if it does not gain acceptance and support from those in its environment. Furthermore, CSR can be seen as a competitive advantage – one dimension of corporate reputation and image. As future managers and consumers the current students are shaping the construct of corporate responsibilities. The future of CSR depends much on the attitudes of coming generations. The purpose of this study was to investigate how and to what extent the personal values and perceptions of CSR differ among Chinese, Finnish and American students. The theoretical frame of reference suggests that perceptions of CSR are affected by background variables – gender, nationality and study major – both directly and through personal values. The nature of the study was quantitative and the sample consisted of altogether 1547 students from Finland, China and USA. The data has been gathered using questionnaires. The results of the study support previous findings of significant cultural and gender related differences in personal values and perceptions of CSR. Generally, female respondents and students majoring in forest ecology and environmental sciences possessed softer values and accepted or supported NGOs’ activity and governmental regulation in business life. The Chinese represented harder and more masculine values, whereas the American respondents emphasized soft values and stakeholder welfare. Overall, the Chinese data was the most homogenous, whereas the difference between genders was the most significant in Finland. Further research would be needed to find out if and how the values and perceptions are evolving over time. It remains to be seen, whether the ongoing globalization will decrease cultural differences in values and CSR orientation.Kiihtyvän globalisaation ja kansainvälisen kaupan myötä liiketoiminnan etiikasta ja yritysten yhteiskuntavastuusta on tullut yhä merkittävämpiä tutkimuskohteita. Kansainvälisesti hyväksyttävien liiketoimintatapojen määrittäminen ja ymmärtäminen on tärkeää, sillä yhteiskunnan kiinnostus globaaleja ilmiöitä, kuten ilmastonmuutosta, raaka-ainehankintaa, ihmisoikeuksia, työpolitiikkaa ja yritysten hallintoa, kohtaan on kasvanut. Voidakseen toimia markkinoilla yrityksen on lunastettava yhteiskunnan hyväksyntä. Yhteiskuntavastuusta huolehtiminen on myös kilpailuetu – osa yrityskuvaa ja imagoa. Nuori sukupolvi ja nykyiset opiskelijat ovat tulevaisuuden kuluttajia ja yritysjohtajia, joiden asenteista riippuu yhteiskuntavastuun tuleva suunta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kiinalaisten, suomalaisten ja yhdysvaltalaisten opiskelijoiden henkilökohtaiset arvot ja käsitykset yhteiskuntavastuusta eroavat. Teoreettisen viitekehyksen mukaan tietyt taustamuuttujat – sukupuoli, kansallisuus ja opintojen pääaine – vaikuttavat käsityksiin ja mielipiteisiin yhteiskuntavastuusta sekä suoraan että henkilökohtaisten arvojen kautta. Kvantitatiivisen tutkimuksen otos koostui 1547 opiskelijasta ja aineisto on kerätty kyselylomakkeella Suomesta, Yhdysvalloista ja Kiinasta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että henkilökohtaiset arvot ja näkemykset yritysten yhteiskuntavastuusta eroavat sekä maittain että sukupuolten ja eri pääaineopiskelijoiden välillä. Naiset sekä metsäekologian ja ympäristötieteiden opiskelijat korostivat ”pehmeitä arvoja” ja kannattivat valtion kontrollia liiketoiminnassa sekä hallituksesta riippumattomien järjestöjen (kansalaisjärjestöjen, ym.) osallistumista päätöksentekoon. Yhdysvaltalaiset opiskelijat painottivat yritysten vastuuta yhteiskunnasta ja kaikista sidosryhmistään, kun taas kiinalaiset edustivat maskuliinisempia arvoja ja painottivat yritysten vastuuta tuottaa taloudellista tuloa osakkeenomistajilleen. Kiinalaisten vastausten osalta aineisto oli hyvin homogeeninen, kun taas Suomessa naisten ja miesten vastausten välillä oli havaittavissa merkittäviä eroja. Lisätutkimuksella voidaan selvittää kuinka yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset arvot ja käsitykset muuttuvat ajan kuluessa ja vähentääkö globalisaatio kulttuurien välisiä eroja ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä näkemyksiä.
Subject: corporate social responsibility
CSR
stakeholders
values
business ethics
cultural dimensions
yritysten yhteiskuntavastuu
sidosryhmät
arvot
yritysetiikka
kulttuurilliset dimensiot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record