Ubikinonin ja parodontiitin välinen yhteys

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507282368
Julkaisun nimi: Ubikinonin ja parodontiitin välinen yhteys
Tekijä: Saarinen, Antti
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Hammaslääketieteen laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa lisää tietoa parodontiitin ja ubikinonin välisestä yhteydestä. Parodontiitti on merkittävä kansansairaus ja lisätieto sen luonteesta ja hoitokeinoista on tärkeää. Ubikinoni on solujen mitokondrioissa esiintyvä molekyyli, jolla on merkittävä rooli soluhengityksessä. Tutkimuksen tarkoituksena oli vastata seuraavaan kysymykseen: Onko parodontiitilla ja ubikinonin määrällä yhteyttä? Aihetta lähestyttiin kattavalla kirjallisuuskatsauksella ja tutkimalla tilastotieteellisesti veren ubikinonipitoisuutta ja seerumin parodontiittipatogeenivasta-aineita. Tutkimuksessa ei havaittu selvää yhteyttä parodontiitiin viittaavien vasta-aineiden ja ubikinonin välillä. Tutkimustulos tuo merkittävää uutta tutkimustietoa, koska se kyseenalaistaa 70- ja 80-luvun tulokset, joiden mukaan ubikinonilla ja parodontiitilla on yhteys.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201507282368
http://hdl.handle.net/10138/14394
Päiväys: 2009
Avainsanat: Periodontal Diseases
Ubiquinone
Aggregatibacter actinomycetemcomitans
Porphyromonas gingivalis
Antibody Formation
Oppiaine: Odontology
Hammaslääketiede
Odontologi


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Syventavat Antti Saarinen.pdf 344.4KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot