Rakas mutta raskas työ. Kelan omaishoitohankkeen ensimmäisiä tuloksia

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/144109
Title: Rakas mutta raskas työ. Kelan omaishoitohankkeen ensimmäisiä tuloksia
Author: Tillman, P; Kalliomaa-Puha, L; Mikkola, H; toim.
Publisher: Kela
Date: 2014
Language: Suomi
Belongs to series: Työpapereita 69
ISSN: 2323-9239
URI: http://hdl.handle.net/10138/144109
Abstract: Tämä julkaisu muodostuu kolmesta osasta: haastattelututkimuksesta kuntien omaishoidon parissa työskenteleville työntekijöille, rekisteritutkimuksesta vuonna 2012 ns. virallisena omaishoitajana olleiden hoitopalkkioista ja tuloista ja kyselytutkimuksesta vuonna 2012 omaishoitajana olleille. Julkaisussa kerrotaan haastattelututkimuksen tulokset ja kuvataan rekisteri- ja kyselytutkimusten osalta tutkimusaineistojen muodostus sekä kerrotaan ensimmäisiä tuloksia. Omaishoidosta vastaavat kunnat. Haastattelututkimuksen mukaan kunnissa esiintyy suurta vaihtelua. Kriteerit omaishoitajaksi pääsemiseksi olivat tiukat. Eduskunnan kunnille myöntämää korvamerkitsemätöntä lisärahoitusta ei haastattelujen mukaan ole tosiasiassa käytetty omaishoitoon. Omaishoidon määrän uskottiin kasvavan. Hoitopalkkion tasoissa oli tulosten mukaan jonkin verran alueellisia eroja, jotka eivät selittyneet omaishoitajien sukupuoli- tai ikärakenteen eroilla. Omaishoitajat olivat jonkin verran vertailuväestöä pienituloisempia, mutta hoitopalkkio nosti heidät hieman muita suurituloisemmiksi. Hoitopalkkio käytetään pääasiassa perustarpeisiin kuten ruokaan ja se koetaan toimeentulon kannalta merkittävänä. Jos omaishoitoa ei olisi, kaksi kolmesta omaishoidossa olevasta tarvitsisi omaishoitajan arvion mukaan ympärivuorokautista hoitoa.
Description: 97 s.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tyopapereita69.pdf 712.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record