Rakas mutta raskas työ. Kelan omaishoitohankkeen ensimmäisiä tuloksia

Visa fullständig post

Permalänk

http://hdl.handle.net/10138/144109
Titel: Rakas mutta raskas työ. Kelan omaishoitohankkeen ensimmäisiä tuloksia
Författare: Tillman, P; Kalliomaa-Puha, L; Mikkola, H; toim.
Utgivare: Kela
Datum: 2014
Språk: Suomi
Tillhör serie: Työpapereita 69
ISSN: 2323-9239
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/144109
Abstrakt: Tämä julkaisu muodostuu kolmesta osasta: haastattelututkimuksesta kuntien omaishoidon parissa työskenteleville työntekijöille, rekisteritutkimuksesta vuonna 2012 ns. virallisena omaishoitajana olleiden hoitopalkkioista ja tuloista ja kyselytutkimuksesta vuonna 2012 omaishoitajana olleille. Julkaisussa kerrotaan haastattelututkimuksen tulokset ja kuvataan rekisteri- ja kyselytutkimusten osalta tutkimusaineistojen muodostus sekä kerrotaan ensimmäisiä tuloksia. Omaishoidosta vastaavat kunnat. Haastattelututkimuksen mukaan kunnissa esiintyy suurta vaihtelua. Kriteerit omaishoitajaksi pääsemiseksi olivat tiukat. Eduskunnan kunnille myöntämää korvamerkitsemätöntä lisärahoitusta ei haastattelujen mukaan ole tosiasiassa käytetty omaishoitoon. Omaishoidon määrän uskottiin kasvavan. Hoitopalkkion tasoissa oli tulosten mukaan jonkin verran alueellisia eroja, jotka eivät selittyneet omaishoitajien sukupuoli- tai ikärakenteen eroilla. Omaishoitajat olivat jonkin verran vertailuväestöä pienituloisempia, mutta hoitopalkkio nosti heidät hieman muita suurituloisemmiksi. Hoitopalkkio käytetään pääasiassa perustarpeisiin kuten ruokaan ja se koetaan toimeentulon kannalta merkittävänä. Jos omaishoitoa ei olisi, kaksi kolmesta omaishoidossa olevasta tarvitsisi omaishoitajan arvion mukaan ympärivuorokautista hoitoa.
Beskrivning: 97 s.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Tyopapereita69.pdf 712.4Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post