Long-term outcome in dogs after surgical repair of cranial cruciate ligament disease

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0485-4
Title: Long-term outcome in dogs after surgical repair of cranial cruciate ligament disease
Author: Mölsä, Sari
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of equine and small animal medicine
Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-12-12
Language: eng
Belongs to series: Dissertationes Scholae Doctoralis Ad Sanitatem Investigandam Universitatis Helsinkiensis - URN:ISSN:2342-317x
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0485-4
http://hdl.handle.net/10138/144130
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Cranial cruciate ligament (CCL) disease is one of the most common causes of lameness in dogs. Surgical treatment is recommended to stabilize the stifle joint, alleviate pain, and delay the progression of osteoarthritis (OA). A variety of surgical techniques has been introduced and can be broken down into the more traditional intracapsular ligament replacement and extracapsular suture techniques and the newer neutralizing dynamic osteotomy techniques. Although an enormous amount of literature is available concerning this disease, surprisingly few studies have assessed surgical outcome with objective evaluation methods and comparison between groups. Previous studies have demonstrated significant improvement of limb function after CCL surgery. However, OA has been shown to progress in most patients, and this may cause deterioration in the function of the surgically treated limb over time. Long-term follow-up studies that include objective evaluation methods designed for assessing orthopedic outcome are needed. This thesis aimed to evaluate the long-term surgical outcome and signs of chronic pain after CCL surgery. Also, outcomes between the intracapsular, extracapsular and osteotomy techniques were compared. A multimodal approach, including an owner questionnaire and assessment of chronic pain using the validated Helsinki Chronic Pain Index (HCPI), orthopedic and radiographic examinations, force plate analysis, and as a new evaluation method, a physiotherapeutic examination was included. To provide reference values, clinically healthy Rottweilers and Labrador Retrievers were examined. A long-term retrospective follow-up with a mean time interval of at least 2.7 years between the surgery and evaluation was conducted. Of the 206 surgically treated dogs that were evaluated by their owners, 31.1% had a HCPI value ≥ 12, indicating pain. Of the 47 dogs evaluated by a veterinarian 31.9% showed a pain response to flexion/extension of the surgically treated joint. In addition to the unilaterally treated CCL rupture, contralateral stifle joint pathology and other orthopedic problems were frequently diagnosed during the evaluation. When symmetry of weight bearing was evaluated in dogs with no other orthopedic findings (n=21),approximately 30% of dogs had decreased dynamic and static weight bearing in the surgically treated limbs. Also, goniometric angles of the surgically treated limbs remained inferior to those of healthy limbs, and impairment of active range of motion was frequently observed. The owner assessments revealed no significant differences between the surgical techniques in long-term outcome. However, differences were seen in clinical evaluation of dynamic and static weight bearing between intracapsular and osteotomy technique groups. Although the retrospective study design and low sample size have to be acknowledged and may cause bias to the results, osteotomy techniques may offer long-term limb function that is superior to that achieved with the intracapsular technique. The low number of dogs treated with the extracapsular technique did not allow comparison of dynamic or static weight bearing to other technique groups.Eturistisiderepeämä on koirien yleisin takajalan ontuman aiheuttaja ja tavallisin polviniveleen nivelrikkoa aiheuttava sairaus. Leikkaushoitoa suositellaan ristisidevammaan liittyvän polvinivelen löysyyden poistamiseksi, kivun lievittämiseksi ja nivelrikon etenemisen hidastamiseksi. Suuri määrä erilaisia leikkausmenetelmiä on kehitetty, ja ne voidaan jakaa ns. perinteisiin nivelensisäisiin eli intrakapsulaarisiin ja nivelenulkoisiin eli ekstrakapsulaarisiin sekä uudempiin luuleikkaus- eli osteotomiamenetelmiin. Koirien eturistisidevammoista ja niiden hoidosta on julkaistu valtava määrä kirjallisuutta. Suurin osa leikkauksella hoidetuista koirista hyötyy hoidosta eli jalan toiminnan on todettu paranevan selvästi leikkausta edeltävään tilanteeseen nähden. Polvinivelen nivelrikkomuutokset kuitenkin usein etenevät leikkaushoidosta huolimatta, ja tämä saattaa aiheuttaa jalan toiminnan heikkenemistä ajan myötä. Pitkän aikavälin tutkimuksia, joissa käytetään objektiivisia ortopedisen hoitotuloksen mittaamiseen tarkoitettuja menetelmiä, on kuitenkin julkaistu vain vähän. Leikkausmenetelmiä vertailtaessa osteotomiamenetelmien etuna näyttää olevan leikatun jalan nopea käyttöönotto leikkauksen jälkeen. Lopullisen hoitotuloksen osalta ei ole kuitenkaan pystytty tieteellisesti osoittamaan, että mikään yksittäinen leikkausmenetelmä olisi selvästi toisia parempi. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa pitkän aikavälin hoitotulosta ja kroonisen kivun esiintyvyyttä ristisideleikkauksen jälkeen. Toisena tavoitteena oli vertailla intrakapsulaarisen, ekstrakapsulaarisen ja osteotomiamenetelmien hoitotuloksia. Käytetyt tutkimusmenetelmät olivat omistajakysely, sisältäen kroonisen kivun määrittämiseen validoidun kipuindeksin (Helsinki Chronic Pain Index, HCPI), ortopedinen ja radiologinen tutkimus, askelvoimamittaus sekä uutena tutkimusmenetelmänä fysioterapeuttinen tutkimus. Kontrolliryhmänä käytettiin terveitä rottweilereita ja labradorinnoutajia. Omistajakysely lähetettiin 507:lle vuosina 2004 2006 eturistisideleikatun koiran omistajalle ja 53.6 % omistajista vastasi kyselyyn. Tutkimuskäynnille Yliopistollisessa eläinsairaalassa osallistui 47 leikattua koiraa. Keskimääräinen retrospektiivinen seuranta-aika ristisideleikkauksen ja tutkimusten välillä oli 2.7 vuotta. Kyselytutkimuksen perusteella 31.1 %:lla (64/206) leikatuista koirista havaittiin HCPI-arvolla mitattuna kroonista kipua. Tutkimuskäynnillä tehdyssä ortopedisessa tutkimuksessa 31.9 % (15/47) koirista osoitti kipua leikattua polviniveltä koukistettaessa ja/tai ojennettaessa. Toispuoleisesti leikatun ristisidevamman lisäksi tutkituilla koirilla diagnosoitiin usein myös nivelrikkomuutoksia vastakkaisessa polvinivelessä sekä muita samanaikaisia ortopedisia ongelmia kuten lonkka- ja kyynärnivelten nivelrikkomuutoksia. Askelvoimamittauksella määritetyn dynaamisen ja fysioterapeuttiseen tutkimukseen sisältyvän staattisen painonvarauksen mittausten perusteella leikatun jalan painonvaraus oli ravissa ja paikallaan seistessä normaalia alhaisempi noin 30 %:lla niistä koirista, joilla ei havaittu muita merkittäviä ortopedisia ongelmia (n=21). Myös goniometrilla mitatut leikatun polven koukistus- ja ojennuskulmat jäivät normaaliarvoja alhaisemmiksi ja aktiivisessa liikelaajuudessa havaittiin usein poikkeamia normaalista. Omistajakyselyn perusteella pitkän aikavälin hoitotuloksessa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja intrakapsulaarisen, ekstrakapsulaarisen ja osteotomiamenetelmien välillä. Sen sijaan tutkimuskäynnillä mitatussa dynaamisessa ja staattisessa painonvarauksessa havaittiin eroja, joiden perusteella osteotomiamenetelmillä leikattujen koirien jalankäyttö saattaa pitkällä aikavälillä yltää intrakapsulaarisella menetelmällä saavutettua paremmaksi. Retrospektiivinen aineisto ja pieni otoskoko täytyy kuitenkin huomioida tuloksia tulkittaessa. Ekstrakapsulaarisella menetelmällä leikattujen koirien pieni määrä esti dynaamisen ja staattisen painonvarauksen vertaamisen muihin leikkausmenetelmäryhmiin.
Subject: pieneläinten sairaudet
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
long-ter.pdf 1.859Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record