Physical activity, nutrition and stress response in young adults born preterm : determinants of health and disease : The Helsinki Study of Very Low Birth Weight Adults

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0352-9
Title: Physical activity, nutrition and stress response in young adults born preterm : determinants of health and disease : The Helsinki Study of Very Low Birth Weight Adults
Author: Kaseva, Nina
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine
the Pediatric Graduate School, Children s Hospital, Helsinki University Central Hospital and University of Helsinki
National Institute for Health and Welfare, Helsinki
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, institutionen för klinisk medicin
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-12-19
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0352-9
http://hdl.handle.net/10138/144133
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Advancements in neonatal care are resulting in increasing numbers of adult survivors after preterm birth at very low birth weight (VLBW, ≤ 1500 g). VLBW is associated with risk factors of non-communicable diseases, e.g. cardiovascular disease, osteoporosis and diabetes. We investigated mechanisms underlying the effects of preterm birth on later health in VLBW adults, with a focus on 1) physical activity, 2) nutrition and 3) stress response. The participants come from a follow-up cohort study, the Helsinki Study of Very Low Birth Weight Adults. Different subgroups from the original birth cohort (born in 1978-1985) have as young adults participated in the studies of this thesis. The controls, born at term, were group-matched for birth hospital, age and sex. We evaluated physical activity by self-report and objective measurement. The participants completed a physical activity questionnaire and underwent wrist-worn accelerometer measurement. To assess dietary intake, the participants completed a 3-day food record. For evaluation of stress response, the participants underwent the Trier Social Stress Test (TSST). In conjunction with TSST, we measured heart rate, salivary cortisol, plasma ACTH, cortisol, glucose, insulin, adrenalin and noradrenalin. 1) Based on self-report, healthy VLBW adults undertake approximately 50% less conditioning leisure-time physical activity, with lower yearly frequency, total time, total volume and energy expenditure than controls. We were unable to confirm our finding of lower physical activity with wrist-worn accelerometer measurement. 2) VLBW adults had lower consumption of vegetables, fruits, berries and milk products. This was combined with lower intake of calcium and vitamin D. 3) VLBW adults showed a lower hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HPAA) response to stress than controls. This was accompanied by a lower insulin response. No evidence of a higher sympathetic-adrenal-medullary (SAM) system stress response was found. Furthermore, we observed a lower noradrenalin response to stress in VLBW women. This study showed that VLBW adults undertake less conditioning leisure-time physical activities and have unhealthier diets, both factors that negatively affect future health in this high-risk population. They may in part underlie the increased risk for chronic non-communicable diseases in VLBW individuals. Further, a lower HPAA response to stress was found in VLBW adults than in controls. For SAM stress response, the results were similar in VLBW and control groups, with lower noradrenalin response to stress in VLBW women only. These findings reinforce the supposition that stress response is programmed early in life. In sum, this study increased understanding of possible mechanisms linking preterm birth and adult risk of disease.Tehohoidon kehittyminen johtaa yhä epäkypsempinä syntyneiden keskosten eloonjäämiseen. Pikkukeskosilla (syntymäpaino ≤ 1500 g) on lisääntynyt riski aikuisiän pitkäaikaissairauksiin, mm. osteoporoosiin, diabetekseen ja sydän- ja verisuonisairauksiin. Selvitimme mekanismeja pikkukeskosena syntymisen vaikutuksista aikuisiän terveyteen, keskittyen 1) liikuntaan, 2) ravitsemukseen ja 3) stressivasteeseen. Tutkittavat syntyivät pikkukeskosina v 1978 1985 (Helsinki Study of Very Low Birth Weight Adults). Täysiaikaisena syntyneet verrokit ovat saman ikäisiä ja samaa sukupuolta olevia henkilöitä. Liikuntatottumuksia arvioitiin liikuntakyselylomakkeella ja rannemallisella kiihtyvyysanturilla. Ravitsemusta tutkittiin ruokapäiväkirjan avulla. Stressi-vasteita mitattiin Trier Social Stress Test-kokeella ja samalla seurattiin sykettä sekä kerättiin veri- ja sylkinäytteitä kortisoli-, ACTH-, glukoosi-, insuliini-, adrenaliini- ja noradrenaliini-vasteiden mittausta varten. 1) Kyselylomakkeen perusteella pikkukeskosena syntyneet, terveet, nuoret aikuiset harrastivat noin 50 % vähemmän kuntoliikuntaa; heillä oli vähemmän liikuntakertoja, liikuntaan käytetty aika oli vähäisempää, liikunnan kokonaisvolyymi ja liikunnan aiheuttama energiankulutus oli verrokkiryhmää pienempi. Merkittäviä eroja fyysisessä aktiivisuudessa ei todettu kiihtyvyysanturilla. 2) Pikkukeskos-ryhmän aikuiset käyttivät päivittäin merkittävästi vähemmän maitotuotteita, vihanneksia, hedelmiä ja marjoja. Päivittäinen kalsiumin ja D-vitamiinin saanti oli heillä vähäisempää. 3) Pikkukeskosena syntyneiden aikuisten hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakselin stressireaktiot olivat vaimeammat verrokkeihin nähden. Myös insuliinivasteet stressille olivat vaimeammat. Pikkukeskosryhmän naisilla oli vaimeampi noradrenaliinivaste stressille, muita eroja sympaattisen hermoston vasteissa stressille ei todettu. Pikkukeskosena syntyneet harrastavat vähemmän kuntoliikuntaa ja heillä on epäterveellisemmät ruokailutottumukset verrokkeihin nähden. Nämä tekijät heikentävät terveyttä, voivat osaltaan selittää lisääntynyttä pitkäaikaissairauksien riskiä pikkukeskosilla ja ovat erityisen merkittäviä tässä suuren riskin ryhmässä. Hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakselin vaste stressille oli vaimeampi pikkukeskosryhmässä. Sympaattisen hermoston stressivasteissa ei todettu merkittäviä eroja ryhmien välillä, pois lukien pikkukeskosnaisilla todettu matalampi noradrenaliinivaste stressille. Tulokset vahvistavat aiempia viitteitä stressivasteen ohjelmoitumisesta elämän alkuvaiheissa. Tutkimus laajensi ymmärrystä pikkukeskosena syntymisen ja aikuisiän sairausriskien välisistä mekanismeista.
Subject: lääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
physicala.pdf 935.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record