Studies on Earnings Dynamics and Uncertainty in Return to Education

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8727-1
Title: Studies on Earnings Dynamics and Uncertainty in Return to Education
Author: Kässi, Otto
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economic and Political Studies, Taloustiede
Helsinki Center of Economic Research (HECER)
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Belongs to series: Publications of the Helsinki Center of Economic Research - URN:ISSN:2323-9794
Abstract: This thesis studies earnings differences and their dynamics empirically. It consists of an introductory chapter and three independent research papers. All of the three papers are done using Finnish registry data. Chapter two studies the evolution of income inequality from the end of 1980s until the year 2007. I present a statistical decomposition method, which is used to decompose earnings inequality into its permanent and transitory components and study their evolution through time. When the model is applied to Finnish earnings data, it turns out that the spread of earnings inequality over the observation period is driven by both permanent and transitory earnings component. It further turns out, that the earnings dynamics of men and women differ from one another considerably. Chapters three and four study earnings uncertainty within education groups. In chapter three, I compare earnings means and uncertainties among people who have completed a basic level education, secondary level education, lower and upper tertiary level education. I separate uncertainty related to education levels from individual unobserved heterogeneity by modelling selection into education levels with an ordered selection model. I find that education increases mean earnings and decreases earnings uncertainty. In addition, I find that the earnings uncertainties of men are higher than those of women in all levels of education. Chapter four compares the earnings uncertainties between university graduates from different fields of education. The fields are pooled into five fairly homogenous groups. These are: arts, law, business, engineering and natural sciences, and health. As in chapter three, I model the selection into a major to disentangle between uncertainty and heterogeneity, but the selection model is an unordered one. The main result of chapter four is that the differences in mean incomes between different majors are larger than the differences in uncertainties between majors. Taken together, the results of chapters three and four strongly suggest that education is a good investment; it increases earnings, and reduces earnings uncertainty.Väitöskirja tarkastelee empiirisesti tuloeroja ja niiden dynamiikkaa. Se koostuu johdannosta ja kolmesta itsenäisestä osatutkimuksesta, jotka kukin on tehty suomalaisella rekisteriaineistolla Luvussa kaksi tarkastelen tuloerojen kehittymistä 1980-luvun lopusta vuoteen 2007. Esittelen tilastollisen hajotelman, jolla erotetaan toisistaan pysyväistuloerot ja lyhytaikaiset tuloshokit. Kun mallia sovelletaan suomalaiseen tuloaineistoon, osoittautuu, että tuloerojen kasvu tarkasteluperiodilla johtuu sekä pysyväistuloerojen että tuloshokkien kasvusta. Lisäksi käy ilmi, että miesten ja naisten tuloprosessit ja dynamiikka eroavat toisistaan. Luvuissa kolme ja neljä tarkastelen tuloriskejä tietyn koulutusryhmän sisällä. Vertaan luvussa kolme perusasteen, toisen asteen sekä ylemmän ja alemman korkeakouluasteen suorittaneiden keskituloja ja tuloprosessien riskisyyttä. Pyrin mallintamaan valikoitumista koulutustasolle kuvaamalla koulutusvalintaa järjestetyn valinnan mallilla. Tällä tavoin pystyn erottamaan toisistaan koulutustasoon liittyvän epävarmuuden ja heterogeenisyyden eri koulutustasoille päätyneiden henkilöiden välillä. Osoittautuu, että korkeampi koulutus tuo mukanaan korkeammat keskitulot sekä pienemmät tuloriskit. Lisäksi miesten tuloprosessit ovat riskipitoisempia kuin naisten koulutustasosta riippumatta. Luvussa neljä verrataan eri korkeakoulutusaloilta valmistumisen keskituloja ja tuloriskejä toisiinsa. Koulutusalat on yhdistetty viiteen homogeeniseen luokkaan, jotka ovat humanistiset alat, lakialat, insinööri- ja luonnontieteet, kaupalliset alat, sekä lääketieteelliset alat. Kuten luvussa kolme, erotan toisistaan epävarmuuden ja havaitsemattoman heterogeenisyyden mallintamalla erikseen koulutusaloille valikoitumisen, mutta valikoitumismalli on ei-järjestetty. Luvun päätulos on, että erot keskituloissa eri korkeakoulutusalojen välillä vaikuttavat merkittävämmiltä kuin tuloriskit eri korkeakoulutusalojen välillä. Lukujen kolme ja neljä tulokset viittaavat voimakkaasti siihen, että koulutus on hyvä investointi; koulutus nostaa keskituloja ja laskee tuloepävarmuutta.
URI: URN:ISBN:978-952-10-8727-1
http://hdl.handle.net/10138/144140
Date: 2014-12-19
Subject: taloustiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
studieso.pdf 1013.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record