Beräkning av homologigrupper med hjälp av cellulär homologi

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Matematiikan ja tilastotieteen laitos fi
dc.contributor.author Björkqvist, Sebastian
dc.date.accessioned 2014-11-25T13:00:10Z
dc.date.available 2014-11-25T13:00:10Z
dc.date.issued 2014-11-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/144161
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2017112251792
dc.description.abstract I avhandlingen definieras cellulära homologigrupper för cellkomplex, och med hjälp av dessa beräknas homologigrupperna för ett antal topologiska rum. Med cellkomplex menar man topologiska rum som byggs upp stegvis genom att börja med en diskret mängd punkter och sedan fästa $n$-celler $\bar{B}^{n}$ till någon del av komplexet som finns från tidigare. Homologigrupper innebär att man associerar en algebraisk invariant, närmare sagt en abelsk grupp med ett topologiskt rum. För att kunna definiera de cellulära homologigrupperna definieras först de singulära homologigrupperna för godtyckliga topologiska rum, varefter de s.k. homologiaxiomen, även kända som Eilenberg–Steenrod-axiomen, presenteras. Med hjälp av homologiaxiomen beräknas de singulära homologigrupperna för enhetssfären $S^n$, och med hjälp av detta resultat samt med gradberäkningar av avbildningar från enhetssfären till sig själv konstrueras sedan de cellulära homologigrupperna för cellkomplex. Därefter bevisas det faktum att de singulära och cellulära homologigrupperna är isomorfa för alla cellkomplex. Utgående från dessa resultat kan man relativt enkelt beräkna homologigrupperna för många topologiska rum genom att ge rummet en cellstruktur och sedan beräkna rummets cellulära homologigrupper. För att demonstrera hur metoderna som presenterats i avhandlingen kan användas beräknas homologigrupperna för ett antal rum, bl.a. cylindern $S^1 \times I$, torusen $S^n \times S^n$ och det reella projektiva $n$-rummet $\mathbb{R}\text{P}^{n}$. I avhandlingen demonstreras även hur kunskapen om homologigrupperna för sfären $S^n$ kan användas för att bevisa ett antal klassiska topologiska resultat, bl.a. Brouwers fixpunktsats samt det faktum att de Euklidiska rummen $\mathbb{R}^n$ och $\mathbb{R}^m$ är homeomorfa om och endast om n = m. fi
dc.language.iso sv fi
dc.title Beräkning av homologigrupper med hjälp av cellulär homologi fi
dc.type.ontasot Pro gradu -työ fi
dc.subject.discipline Matematiikka fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe2017112251792

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Abstrakt_Bjorkqvist_Sebastian.pdf 68.29Kb PDF View/Open
Gradu_Bjorkqvist_Sebastian.pdf 480.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record