Ympäristönsuojelun vaikutukset esiin – Vuorovaikutteinen viestintä arvioinnin apuna

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/144174

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_36_2014.pdf 5.286Mb PDF View/Open
Title: Ympäristönsuojelun vaikutukset esiin – Vuorovaikutteinen viestintä arvioinnin apuna
Author: Lyytimäki, Jari; Rinne, Janne
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2014
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 36/2014
ISBN: 978-952-11-4399-1
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/144174
Abstract: Tässä raportissa esitellään Sivuvaikutukset hallintaan: monitieteisen tiedon hyödyntäminen ympäristönsuojelussa -hankkeen tuloksia. Raportin päätarkoituksena on hahmottaa keinoja, joiden avulla viestintää ja vuorovaikutusta voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin ympäristönsuojelun haitallisten sivuvaikutusten ehkäisyssä ja hyödyllisten edistämisessä. Aluksi esitellään vaikutuksen käsitettä sekä avataan arvioinnin ja tiedeviestinnän suhdetta. Seuraavaksi esitellään viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämisen kannalta oleellisimmat tulokset verkkokyselystä, jossa selvitettiin kansalaisten näkemyksiä ympäristösääntelystä. Lopuksi kootaan yhteen suosituksia viestinnän ja vuorovaikutuksen käytäntöjen kehittämiseksi.
Subject: ympäristönsuojelu
ympäristöpolitiikka
sivuvaikutukset
vaikutukset
arviointi
sääntely
viestintä
ympäristöviestintä
vuorovaikutus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record