Kun pesee ja parsii paikkaa, niin kestää vielä monta aikaa : Tekstiilien paikkaus ja parsinta arkielämän murroksissa 1920–1960-lukujen Suomessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014112846653
Title: Kun pesee ja parsii paikkaa, niin kestää vielä monta aikaa : Tekstiilien paikkaus ja parsinta arkielämän murroksissa 1920–1960-lukujen Suomessa
Author: Varmola, Milka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014112846653
http://hdl.handle.net/10138/144182
Thesis level: master's thesis
Abstract: In this study I examine how textiles were patched and darned in Finland from the 1920s to the 1960s, and how changes in everyday life affected it. Modernization, the following of fashion and the rise of ready-made clothes industry in the 1920s declined into a shortage of textiles and a demand on self-sufficiency during the war years in the 1940s. After the war clothes were bought ready from shops and their value related to people's assets was reduced. Alike, people's attitudes towards textiles and mending them changed. The data for my study consisted of articles from Kotiliesi, Omin käsin and Emäntälehti from 1924 to 1959, contemporary guidebooks from 1920 to 1966 and craft teacher students' samples and notebooks from the the 1920s to the 1940s. In addition I interviewed four women who were born between the years 1918 and 1938, three orally and one with written questionnaire. Because mending textiles has hardly been studied in previous research, I needed to gather the information from many sources. I used different qualitative data analysis and discourse analysis methods to put together pieces of the story. In the 1920s and the 1930s mending textiles was considered almost a platitude. Especially in the countryside the majority of clothes and home textiles were self-made or made to order, although in the cities ready-made clothes could already be purchased. The value of a single cloth was considerable and because of that a lot of time was spent on mending it and different instructions how to darn by hand or with a sewing machine were published in women's magazines and contemporary guidebooks. New textiles were hard to purchase during the depression caused by the Winter War and the Continuation War, therefore good care had to be taken of the textiles already found from homes. Instructions and articles focused especially on advices on how to patch socks. After the war mending of textiles was often emotionally connected to the shortage of the wartime and the amount of mending instructions given in women's magazines decreased. New type of nylon socks reduced the need to darn and patch them, but Kotiliesi still published articles on how to mend different types of clothes, though the instructions were directed to skillful light-fingered women. Publishing articles about mending in women's magazines ended in the 1950s, but the women I interviewed told that they have continued mending until present-day. At the end of my study I consider why mending is still current in the 21st century.Tutkimuksessani tutkin miten tekstiileitä on paikattu ja parsittu 1920-1960-lukujen Suomessa, ja miten arkielämässä tapahtuneet muutokset ovat siihen vaikuttaneet. 1920-luvulla alkanut modernisaatio, muodin seuraaminen ja valmisvaateteollisuuden kasvu vaihtuivat sodan aiheuttamaan tekstiilipulaan ja omavaraisuuden tärkeyteen. Sodan jälkeen tekstiilit hankittiin valmiina kaupoista ja niiden arvo suhteessa ihmisten varallisuuteen laski. Samalla muuttui myös ihmisten suhtautuminen tekstiileihin ja niiden korjaamiseen. Tutkimukseni aineisto koostui Kotiliedestä, Omin käsin -lehdestä ja Emäntälehdestä keräämistäni aihetta käsittelevistä ohjeista ja artikkeleista vuosilta 1924-1959, aikalaisoppaista vuosilta 1920-1966, käsityönopettajaseminaarin opiskelijoiden valmistamista paikkaamisen ja parsimisen työnäytteistä sekä muistiinpanovihkoista 1920- 1940-luvuilta. Lisäksi haastattelin neljää vuosina 1918-1938 syntynyttä naista, kolmea suullisesti ja yhtä kirjallisesti. Koska tekstiilien paikkaamista ja parsimista ei aiemmassa tutkimuksessa ole juurikaan käsitelty, minun täytyi kerätä tarvitsemani tieto pienistä palaista. Käytin erilaisia sisällön- ja diskurssianalyysin analyysimenetelmiä, joiden avulla pala palalta koostin kertomuksen eri osia. 1920- ja 1930-luvuilla tekstiilejä paikkattiin ja parsittiin lähes jokaisessa kodissa. Erityisesti maaseudulla suurin osa vaatteista ja kodintekstiileistä valmistettiin itse tai teettämällä, vaikkakin kaupungeista sai jo hankittua valmisvaatteita. Yksittäisen vaatekappaleen arvo oli suuri, minkä vuoksi sen korjaamiseen käytettiin paljon aikaa, ja lehdissä ja aikalaisoppaissa julkaistiin paljon käsin- ja koneparsinnan ohjeita sekä erilaisia paikkausohjeita. Talvi- ja jatkosodan aiheuttamana pula-aikana uusia tekstiileitä oli vaikea saada, minkä vuoksi kodeista löytyvistä vaatteista ja kodintekstiileistä pidettiin hyvää huolta. Ohjeet ja artikkelit keskittyivät erityisesti sukkien paikkausneuvojen jakamiseen. Sodan jälkeen tekstiileiden korjaaminen yhdistyi monen mielessä menneen ajan puutteeseen, ja ohjeiden antaminen aikakauslehdissä väheni. Uudenlaiset, kestävästä nailonista valmistetut sukat vähensivät sukkien parsimista ja paikkaamista, mutta Kotiliedessä neuvottiin yhä monien vaatteiden korjaamista, tosin ohjeet oli suunnattu käsistään taitaville naisille. Paikkaamisen ja parsimisen käsittely aikakauslehdissä loppui 1950-luvun lopussa, mutta haastattelemani naiset kertoivat jatkaneensa sitä aina nykypäivään asti. Tutkimukseni lopussa pohdin, miksi tekstiilien korjaaminen on ajankohtaista myös 2000-luvulla.
Subject: mending
depression
handicrafts
clothes
home textiles
paikkaaminen
parsiminen
pula-aika
käsityö
vaatteet
kodintekstiilit
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kunpesee.pdf 10.25Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record