Elämänlaadun ja toimintakyvyn muutokset ikääntyneillä aivoverenkiertohäiriön sairastaneilla kävelyn ja käden tehostetun käytön kuntoutuksen aikana

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/144331

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Elämänlaadun ja toimintakyvyn muutokset ikääntyneillä aivoverenkiertohäiriön sairastaneilla kävelyn ja käden tehostetun käytön kuntoutuksen aikana
Author: Karttunen, A; Peurala, S; Häkkinen, A; Kautiainen, H; Kantanen, M; Heinonen, M; Sihvonen, S; Kallinen, M
Publisher: Kela
Date: 2014
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 87
ISBN: 978-951-669-955-7 (nid.)
978-951-669-956-4 (pdf)
ISSN: 1455-0113 (ISSN-L)
1455-0113 (painettu)
2323-7759 (verkkojulkaisu)
URI: http://hdl.handle.net/10138/144331
Abstract: 65–85-vuotiaiden aivoverenkiertohäiriön (AVH:n) sairastaneiden (n = 270) kuntoutustutkimus toteutettiin osana Kelan kehittämishanketta. Kontrolloimattomassa seurantatutkimuksessa selvitettiin laitos- ja avomuotoisen kävely- ja käsikuntoutuksen aikana tapahtuneita muutoksia elämänlaadussa ja toimintakyvyssä. Kävelykuntoutus sisälsi painokevennettyä ja muuta kävelyharjoittelua. Käsikuntoutus sisälsi halvaantuneen käden tehostetun käytön harjoittelua. Kävelykuntoutuksen perusjakson kesto laitos- ja avokuntoutuksessa oli 20/18 vrk, käsikuntoutuksen 14/13 vrk. Seurantajaksot I (6 vrk) ja II (2 vrk, loppumittaukset) toteutettiin 6 ja 12 kuukauden kuluttua perusjakson päättymisestä. Alkutilanteessa kävelyn avokuntoutujissa itsenäisesti käveleviä (FAC) oli enemmän kuin laitoskuntoutujissa. Laitoskuntoutujilla itsenäisesti kävelevien määrä kasvoi 45 %:sta 63 %:iin. Molemmilla ryhmillä kävelymatka (6 min) piteni. Laitoskuntoutujilla motorinen ja kognitiivinen toiminta (FIM) paranivat. Avokuntoutujien motoriset ja prosessitaidot (AMPS) paranivat. Laitoskuntoutujien elämänlaatupisteet ympäristön osa-alueella (WHOQOL-BREF) nousivat. Alkutilanteessa yläraajan toimintakyky (WMFT) oli käden laitoskuntoutujilla parempi kuin avokuntoutujilla. Molemmissa ryhmissä halvaantuneen yläraajan toimintakyky koheni. Laitoskuntoutujien puristusvoima (dynamometri) ja avokuntoutujilla motoriset taidot (AMPS) paranivat. Tutkittavien iän, sukupuolen, sairastamisajan ja toimintakyvyn lähtötason yhteyttä tutkittiin toimintakykyä kuvaavien mittareiden muutoksiin. Vain alhainen lähtötaso ennakoi parempaa edistymistä mittaustuloksissa. Ikääntynyttä AVH:n sairastanutta kannattaa kuntouttaa kävelyn, halvaantuneen yläraajan käytön sekä päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen parantamiseksi.
Description: 52 s.
Subject: aivoverenkiertohäiriö
iäkkäät
kävelykuntoutus
käden tehostetun käytön kuntoutus
toimintakyky
elämänlaatu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Selosteita87.pdf 693.2Kb PDF View/Open
Liite_1_RBDI-testilomake.pdf 70.66Kb PDF View/Open
Liite_2_SOC-13-testilomake.pdf 93.14Kb PDF View/Open
Liite_3_WMFT-testilomake.pdf 53.04Kb PDF View/Open
Liite_4_Pinch-testilomake.pdf 59.64Kb PDF View/Open
Liite_5_Kavelyn_kuntoutuksen_kotikayntilomake.pdf 53.11Kb PDF View/Open
Liite_6_Kaden_t ... uksen_kotikayntilomake.pdf 53.32Kb PDF View/Open
Liite_7_Arvioin ... uksen_eri_osa-alueilla.pdf 22.68Kb PDF View/Open
Liite_8_Kavelyn ... rusjakson_kyselylomake.pdf 48.80Kb PDF View/Open
Liite_9_Kaden_t ... rusjakson_kyselylomake.pdf 49.44Kb PDF View/Open
Liite_10_Kavely ... tajakso_I_kyselylomake.pdf 48.10Kb PDF View/Open
Liite_11_Kaden_ ... tajakso_I_kyselylomake.pdf 66.19Kb PDF View/Open
Liite_12_Alkukyselylomake.pdf 111.0Kb PDF View/Open
Liite_13_Seurantakysely_I_(6_kk).pdf 110.9Kb PDF View/Open
Liite_14_Seurantakysely_II_(12_kk).pdf 111.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record