Elämänlaadun ja toimintakyvyn muutokset ikääntyneillä aivoverenkiertohäiriön sairastaneilla kävelyn ja käden tehostetun käytön kuntoutuksen aikana

Show simple item record

dc.contributor.author Karttunen, A
dc.contributor.author Peurala, S
dc.contributor.author Häkkinen, A
dc.contributor.author Kautiainen, H
dc.contributor.author Kantanen, M
dc.contributor.author Heinonen, M
dc.contributor.author Sihvonen, S
dc.contributor.author Kallinen, M
dc.coverage.spatial Helsinki fi
dc.date.accessioned 2014-12-10T12:35:49Z
dc.date.available 2014-12-10T12:35:49Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-951-669-955-7 (nid.)
dc.identifier.isbn 978-951-669-956-4 (pdf)
dc.identifier.issn 1455-0113 (ISSN-L)
dc.identifier.issn 1455-0113 (painettu)
dc.identifier.issn 2323-7759 (verkkojulkaisu)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/144331
dc.description 52 s. fi
dc.description.abstract 65–85-vuotiaiden aivoverenkiertohäiriön (AVH:n) sairastaneiden (n = 270) kuntoutustutkimus toteutettiin osana Kelan kehittämishanketta. Kontrolloimattomassa seurantatutkimuksessa selvitettiin laitos- ja avomuotoisen kävely- ja käsikuntoutuksen aikana tapahtuneita muutoksia elämänlaadussa ja toimintakyvyssä. Kävelykuntoutus sisälsi painokevennettyä ja muuta kävelyharjoittelua. Käsikuntoutus sisälsi halvaantuneen käden tehostetun käytön harjoittelua. Kävelykuntoutuksen perusjakson kesto laitos- ja avokuntoutuksessa oli 20/18 vrk, käsikuntoutuksen 14/13 vrk. Seurantajaksot I (6 vrk) ja II (2 vrk, loppumittaukset) toteutettiin 6 ja 12 kuukauden kuluttua perusjakson päättymisestä. Alkutilanteessa kävelyn avokuntoutujissa itsenäisesti käveleviä (FAC) oli enemmän kuin laitoskuntoutujissa. Laitoskuntoutujilla itsenäisesti kävelevien määrä kasvoi 45 %:sta 63 %:iin. Molemmilla ryhmillä kävelymatka (6 min) piteni. Laitoskuntoutujilla motorinen ja kognitiivinen toiminta (FIM) paranivat. Avokuntoutujien motoriset ja prosessitaidot (AMPS) paranivat. Laitoskuntoutujien elämänlaatupisteet ympäristön osa-alueella (WHOQOL-BREF) nousivat. Alkutilanteessa yläraajan toimintakyky (WMFT) oli käden laitoskuntoutujilla parempi kuin avokuntoutujilla. Molemmissa ryhmissä halvaantuneen yläraajan toimintakyky koheni. Laitoskuntoutujien puristusvoima (dynamometri) ja avokuntoutujilla motoriset taidot (AMPS) paranivat. Tutkittavien iän, sukupuolen, sairastamisajan ja toimintakyvyn lähtötason yhteyttä tutkittiin toimintakykyä kuvaavien mittareiden muutoksiin. Vain alhainen lähtötaso ennakoi parempaa edistymistä mittaustuloksissa. Ikääntynyttä AVH:n sairastanutta kannattaa kuntouttaa kävelyn, halvaantuneen yläraajan käytön sekä päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen parantamiseksi. fi
dc.language.iso Suomi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 87 fi
dc.subject aivoverenkiertohäiriö fi
dc.subject iäkkäät fi
dc.subject kävelykuntoutus fi
dc.subject käden tehostetun käytön kuntoutus fi
dc.subject toimintakyky fi
dc.subject elämänlaatu fi
dc.title Elämänlaadun ja toimintakyvyn muutokset ikääntyneillä aivoverenkiertohäiriön sairastaneilla kävelyn ja käden tehostetun käytön kuntoutuksen aikana fi
dc.type Sosiaali- ja terveysturvan selosteita fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Selosteita87.pdf 693.2Kb PDF View/Open
Liite_1_RBDI-testilomake.pdf 70.66Kb PDF View/Open
Liite_2_SOC-13-testilomake.pdf 93.14Kb PDF View/Open
Liite_3_WMFT-testilomake.pdf 53.04Kb PDF View/Open
Liite_4_Pinch-testilomake.pdf 59.64Kb PDF View/Open
Liite_5_Kavelyn_kuntoutuksen_kotikayntilomake.pdf 53.11Kb PDF View/Open
Liite_6_Kaden_t ... uksen_kotikayntilomake.pdf 53.32Kb PDF View/Open
Liite_7_Arvioin ... uksen_eri_osa-alueilla.pdf 22.68Kb PDF View/Open
Liite_8_Kavelyn ... rusjakson_kyselylomake.pdf 48.80Kb PDF View/Open
Liite_9_Kaden_t ... rusjakson_kyselylomake.pdf 49.44Kb PDF View/Open
Liite_10_Kavely ... tajakso_I_kyselylomake.pdf 48.10Kb PDF View/Open
Liite_11_Kaden_ ... tajakso_I_kyselylomake.pdf 66.19Kb PDF View/Open
Liite_12_Alkukyselylomake.pdf 111.0Kb PDF View/Open
Liite_13_Seurantakysely_I_(6_kk).pdf 110.9Kb PDF View/Open
Liite_14_Seurantakysely_II_(12_kk).pdf 111.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record