Uudistushakkuun siirtämisen kustannukset metsänomistajalle

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014121252314
Title: Uudistushakkuun siirtämisen kustannukset metsänomistajalle
Author: Nurmi, Sampo
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014121252314
http://hdl.handle.net/10138/144432
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekonomi
Forest Economics
Metsäekonomia (liiketaloudellinen metsäekonomia)
Abstract: The profit made through clear-cutting can be estimated easily, when keeping one s eye on the stumpage-price. However, problems arise if the consumer is to estimate the stumpage-price, making their own calculations with the interest-rate. Thus, the time used in-waiting becomes the reason for the price, whilst sales during the high-season no longer guarantee the maximum income for clear-cutting. Through this research, aim is to find out what are the financial profits and losses made by the forest owner through the clear-cutting. Calculations have been made on the assumption that the land-owner is able to transfer his or her forestry market-gains on to the Stora Enso s Tähtitili , which offers 5% interest to it s customers. This research also recognises what political and economical factors have affected stumpage prices during the research s time window, between the years 2006 and 2010. This particular research was made by analyzing the trade completed between a customer and Stora Enso, in the region of Savonian Carelia. In this analysis a proposal was put forward by Stora Enso, whereby the forest owner would put his money from the ongoing trade to their Tähtitili . Through this it became possible to find out, how much profit Tähtitili had returned. There was also another option. It was that the forest owner wouldn t have sold his forest for clear-cutting, but would have waited on the stock-market stumpage-price to offer it s best price. This way, it was to be seen what was the value of the forest whilst it still stood. By comparing these two options, it would be pos-sible to say, which of these two alternatives was more profitable. According to the findings of this research, the land-owner should not hesitate in accepting clear-cutting, on the basis that the forest is ready and capable of re-rowth. However, if the forest is not ready for regeneration, then it s not worth for regeneration. This type-of-forest holds more value whilst standing. Should the land-owner choose to follow the stumpage-price if their forest is clearly clear-cuttable, then they are at a financial loss.Uudistushakkuun nimellistä kannattavuutta on helppo arvioida kantohintojen kulloisellakin tasolla. Toisaalta absoluuttisiin kantohintoihin perustuva kannattavuuden laskenta voi olla haasteellista, mikäli laskennoissa huomioidaan myös korkotekijä ja sen valintaprosessi. Näin toimittaessa myös odotusajalle muodostuu hinta. Näin ollen myynti kantohintojen huippuhetkellä ei välttämättä takaa parasta mahdollista tuloa puukaupassa. Tässä tutkimuksessa selvitetään, mikä on metsänomistajan kokema euromääräinen tappio tai voitto siirrettäessä puukauppaa. Laskenta tehdään olettamalla, että metsänomistaja voi hyödyntää puukauppatulonsa viiden prosentin nimellisellä tasolla Stora Enson Tähtitilillä. Puukaupan rahamääräisen hyödyn tai haitan selvittämisen lisäksi työssä tutkitaan mitkä poliittiset ja taloudelliset tekijät ovat vaikuttaneet kantohintoihin tutkimuksen aikajanalla, vuosina 2006 2010. Tutkimus suoritettiin analysoimalla Storan Enson kanssa solmittuja puukauppoja Savo-Karjalan alueella. Analyysissä luotiin vaihtoehto, jossa metsänomistaja olisi siirtänyt puukaupasta saamansa tulot Tähtitilille. Tällä tavalla selvitettiin, mitä Tähtitili olisi tuottanut. Toisena vaihtoehtona oletettiin, ettei metsänomistaja olisi myynytkään puuta, vaan olisi odottanut parempia kantohintoja. Vertailemalla laskentakauden kantohintoja ja Tähtitilin tuottoa voitiin todeta puukaupan siirtämisen kustannukset. Tutkimuksen tulosten mukaan metsänomistajan ei kannata viivytellä puukauppaa, mikäli metsä on selvästi uudistuskypsä. Sen ollessa uudistuskypsyyden kynnyksellä, ei sitä kannata vielä hakata. Tällainen metsä tuottaa paremmin pystyssä. Uudistuskypsässä metsässä kantohintaseuranta on kuitenkin tutkimuksen tulosten mukaan turhaa, mikäli käytössä on hyvä vaihtoehtoinen tuotto.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
uudistus.pdf 892.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record