Energiarajoituksen ja resveratrolin vaikutus maksan NR4A-tumareseptoreiden määrään kokeellisessa lihavuusmallissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507282369
Title: Energiarajoituksen ja resveratrolin vaikutus maksan NR4A-tumareseptoreiden määrään kokeellisessa lihavuusmallissa
Author: Pirinen, Jani
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Biomedicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten, Biomedicinska institutionen
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2009
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507282369
http://hdl.handle.net/10138/14444
Thesis level: master's thesis
Discipline: Pharmacology
Farmakologia
Farmakologi
Abstract: Tutkimuksessa tutkittiin NR4A-ryhmän tumareseptoreiden määrän muutosta maksakudoksessa energiarajoituksen ja resveratrolin vaikutuksista. Tutkimus tehtiin hiirillä ja laboratoriomenetelmänä oli Western Blot. NR4A-tumareseptoriryhmään kuuluvat Nur77, Nurr1 ja NOR-1. Ne säätelevät useissa kudoksissa useita eri solunsisäisiä tapahtumia. Maksassa ne säätelevät eri metabolisia prosesseja, etenkin glukoneogeneesiä ja lipogeneesiä. Lipogeneesillä on merkitystä rasvamaksan syntyyn ja glukoneogeneesillä taas on merkitystä veren sokeripitoisuudelle ja lisääntynyt glukoneogeneesi on merkittävä tekijä Tyypin 2 Diabetes Mellitus-taudissa esiintyvän hyperglykemian kannalta. Saamiemme tulosten mukaan Nur77:n määrä nousee selvästi energiarajoituksen vaikutuksesta runsasrasvaista ravintoa syöneeseen kontrolliryhmään verrattuna. NOR-1:n määrä nousee selvästi suurella (4 g/kg) rehupitoisuudella resveratrolia. Nurr1:n tuloksissa ei löytynyt statistisesti merkittäviä eroja ryhmien välillä. Tulkintani mukaan resveratroli on potentiaalinen maksan rasvoittumisen estäjä ja glukoneogeneesiä lisäävä aine stimuloimalla NR4A-ryhmän tumareseptoreita maksassa. Täten resveratroli ei ainakaan hepatosyyttien NR4A-reitin kannalta selitä sitä tosiasiaa että resveratroli vähentää diabeettista hyperglykemiaa.
Subject: NR4A
Nur77
Nurr1
NOR-1
caloric restriction
resveratrol
liver


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Energiarajoituk ... sessa_lihavuusmallissa.pdf 318.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record