Svenskans beskrivning 33

 

Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning. Helsingfors den 15–17 maj 2013. Red. av Jan Lindström, Sofie Henricson, Anne Huhtala, Pirjo Kukkonen, Hanna Lehti-Eklund och Camilla Lindholm. (Nordica Helsingiensia 37.) Helsingfors: Helsingfors universitet. 2014. ISBN: 978-951-51-0121-1.

Recent Submissions

  • Lindström, Jan; Henricson, Sofie; Huhtala, Anne; Kukkonen, Pirjo; Lehti-Eklund, Hanna; Lindholm, Camilla (Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet, 2014)
    Nordica Helsingiensia ; 37
    Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet anordnats sammankomster för svenskans beskrivning. Vid dessa har forskningsresultat som rör svenska språkets uppbyggnad och användning presenterats och diskuterats. Den trettiotredje sammankomsten ägde rum i Helsingfors den 15–17 maj 2013. Konferensens tema var ”Svenska som pluricentriskt språk”, dvs. ett språk med flera nationella centrum eller normcentrum. Utöver detta tema behandlade föredragen en bredd av ämnen, som text- och genreanalys, språklig variation, språkinlärning, översättning och grammatik. I denna volym publiceras två av plenarföredragen och 48 av sektionsföredragen. Som värd för konferensen stod Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet.