Svenskans beskrivning 33

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/144498
Titel: Svenskans beskrivning 33
Sekundär titel: Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning, Helsingfors den 15–17 maj 2013
Medarbetare: Lindström, Jan
Henricson, Sofie
Huhtala, Anne
Kukkonen, Pirjo
Lehti-Eklund, Hanna
Lindholm, Camilla
Utgivare: Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet
Datum: 2014
Språk: sv
Tillhör serie: Nordica Helsingiensia 37
ISBN: 978-951-51-0121-1
ISSN: 1795-4428
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/144498
Abstrakt: Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet anordnats sammankomster för svenskans beskrivning. Vid dessa har forskningsresultat som rör svenska språkets uppbyggnad och användning presenterats och diskuterats. Den trettiotredje sammankomsten ägde rum i Helsingfors den 15–17 maj 2013. Konferensens tema var ”Svenska som pluricentriskt språk”, dvs. ett språk med flera nationella centrum eller normcentrum. Utöver detta tema behandlade föredragen en bredd av ämnen, som text- och genreanalys, språklig variation, språkinlärning, översättning och grammatik. I denna volym publiceras två av plenarföredragen och 48 av sektionsföredragen. Som värd för konferensen stod Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet.
Licens: © 2014 Författarna


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Svenskans beskrivning 33.pdf 14.20Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post