Svenskans beskrivning 33

Visa fullständig post

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/144498
Titel: Svenskans beskrivning 33
Editor: Lindström, Jan; Henricson, Sofie; Huhtala, Anne; Kukkonen, Pirjo; Lehti-Eklund, Hanna; Lindholm, Camilla
Tillhör serie: Nordica Helsingiensia 37
ISSN: 1795-4428
ISBN: 978-951-51-0121-1
Abstrakt: Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet anordnats sammankomster för svenskans beskrivning. Vid dessa har forskningsresultat som rör svenska språkets uppbyggnad och användning presenterats och diskuterats. Den trettiotredje sammankomsten ägde rum i Helsingfors den 15–17 maj 2013. Konferensens tema var ”Svenska som pluricentriskt språk”, dvs. ett språk med flera nationella centrum eller normcentrum. Utöver detta tema behandlade föredragen en bredd av ämnen, som text- och genreanalys, språklig variation, språkinlärning, översättning och grammatik. I denna volym publiceras två av plenarföredragen och 48 av sektionsföredragen. Som värd för konferensen stod Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet.
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/144498
Datum: 2014
Rights: © 2014 Författarna


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
Svenskans beskrivning 33.pdf 14.20Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post