Finnish and Russian as lingua francas : Joint activity in conversations

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0270-6
Julkaisun nimi: Finnish and Russian as lingua francas : Joint activity in conversations
Tekijä: Pikkarainen, Merja
Tekijän organisaatio: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages, Russian language and literature
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, nykykielten laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för moderna språk
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2015-01-24
Kieli: eng
URI: http://hdl.handle.net/10138/144513
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0270-6
Opinnäytteen taso: Monografiaväitöskirja
Tiivistelmä: This study analyses the language use of non-native speakers of Finnish and non-native speakers of Russian by exploring the joint activity by two or more participants in authentic conversations. More specifically, the present focus is on word searches, collaborative productions and candidate understandings. Although these structures have been claimed to be similar phenomena, they also have different characteristics. The data of this study consist of approximately 11 hours of naturally occurring conversations in a range of everyday and institutional situations in Finnish and Russian. The methodological framework adopted for this analysis is interactional linguistics, which focusses on analysing the language use in naturally occurring interaction. Interactional linguistics can be defined as a part of linguistics that originates from different types of functional orientations (conversation analysis, functional linguistics, and anthropological linguistics). However, the main analytical tools for this study are provided by the methodology of conversation analysis. A typical collaborative production consists of a preliminary component that is produced without any specific hesitations or perturbations, and of a final component that fits syntactically, prosodically and semantically with the preliminary component. For example, a preliminary component can consist of a subject and verb combination and a final component contains a complement (in a broad sense). A typical word search can be initiated with pauses or hesitations, or with specific questions. In these cases, the co-participant is considered to be a knowledgeable partner. When comparing collaborative productions and word searches, the candidate understandings fall somewhere in the middle. Interactionally, candidate understandings are used to check the recipient s interpretation of the prior and to maintain mutual understanding. All three types of joint activity emphasize the willingness of the participants to cooperate and the fact that although the language used is foreign to all of the participants, the interaction need not be problematic. On the contrary, it would seem that since no native speakers are present, the conversations become relaxed. The data shows that the resources of these two lingua francas are utilised somewhat differently. The Finnish data consist of proportionally more searches that concentrate on grammatical issues than the Russian data. On the other hand, candidate understandings are more common in the Russian data. These differences can be due to the participants different linguistic backgrounds. The lingua franca speakers of Russian may have a more native-speaker relation to the Russian language in that they do not consider the grammatical appropriateness to be as important as the lingua franca users of Finnish.Väitöstutkimuksessa tutkitaan suomea ja venäjää sellaisissa keskustelutilanteissa, joiden osanottajat eivät ole äidinkielisiä suomen tai venäjän puhujia. Tällaista tutkimusta voidaan kutsua lingua franca -tutkimukseksi. Tutkittavia ilmiöitä ovat sanahaut, yhteiskonstruktiot ja ymmärrysehdokkaat. Tutkimuksessa on otettu huomioon sellaiset tapaukset, joissa keskustelun osanottajat toimivat yhdessä kadoksissa olevan sanan löytämiseksi tai toimivat muuten yhdessä täydentämällä toistensa aloittamia lausumia tai pyrkivät pitämään yllä molemminpuolista ymmärrystä. Tutkimuksen aineisto koostuu noin 11 tunnista nauhoitettuja suomen- ja venäjänkielisiä keskusteluja. Tutkimuksessa on käytetty vuorovaikutuslingvistiikan ja keskustelunanalyysin menetelmiä. Tyypillinen yhteiskonstruktio koostuu alkukomponentista, joka on tuotettu ilman epäröintejä. Alkukomponenttia seuraa toisen puhujan tuottama jälkikomponentti, joka sopii syntaktisesti, prosodisesti ja semanttisesti alkukomponentin jatkoksi. Alkukomponenttina voi olla esimerkiksi subjekti ja predikaatti -yhdistelmä ja jälkikomponentti voi koostua vaikkapa objektista. Tyypillinen sanahaku alkaa tauolla, erilaisilla epäröintiäänteillä tai kysymyksillä. Vastaanottaja voi sitten tuottaa haetun sanan, ja sanahaun aloittaja voi arvioida omassa vuorossaan tarjotun sanan sopivuutta. Ymmärrysehdokkaita taas käytetään silloin kun vastaanottaja haluaa tarkastaa oman tulkintansa aiemmin sanotusta. Kaikki tutkitut kolme yhdessä toimimisen muotoa korostavat sitä, että keskustelun osanottajat ovat valmiita toimimaan yhdessä. Vaikka käytetty kieli onkin osanottajille vieras, vuorovaikutustilanteen ei tarvitse silti olla ongelmallinen. Materiaalin perusteella voidaan sanoa, että suomea ja venäjää käytetään hieman eri tavoin. Suomenkielisessä aineistossa on enemmän kieliopillisia hakuja kuin venäjänkielisessä aineistossa. Suomenkielisten keskustelujen osanottajat siis etsivät yhdessä oikeita taivutusmuotoja tai sopivat yhdessä, miltä jokin suomenkielinen sana voisi kuulostaa tietyssä sijamuodossa taivutettuna. Toisaalta taas ymmärrysehdokkaat ovat tavallisempia venäjänkielisessä aineistossa. Eroja voi selittää osaltaan erikielisten keskustelujen osanottajien taustat. Venäjänkielisten lingua franca -keskustelujen osanottajien suhtautuminen kieleen saattaa olla lähempänä äidinkielisten suhtautumista, jolloin kieliopillinen oikeellisuus ei välttämättä ole niin tärkeää.
Avainsanat: kielitieteet
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
finnisha.pdf 1.079MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot