Björneborgsvägen, Helsingfors

 

Samlingen Björneborgsvägen 5 består av 34 audioinspelade intervjuer gjorda år 1970 i Helsingfors. Intervjuerna handlar om bostadsfrågor och gjordes hemma hos de intervjuade eller på deras arbetsplatser. Intervjuerna gjordes av Kerstin Nordin och Mikael Reuter och tar ca 15–30 minuter.

Recent Submissions

 • NORD0034B 
  Reuter, Mikael (Helsingfors universitet, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, 2009)
 • NORD0025B 
  Nordin, Kerstin (Helsingfors universitet, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, 2009)
 • NORD0028A 
  Reuter, Mikael (Helsingfors universitet, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, 2009)
 • NORD0034A 
  Reuter, Mikael (Helsingfors universitet, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, 2009)
 • NORD0023B 
  Nordin, Kerstin (Helsingfors universitet, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, 2009)
 • NORD0031B 
  Reuter, Mikael (Helsingfors universitet, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, 2009)
 • NORD0033B 
  Reuter, Mikael (Helsingfors universitet, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, 2009)
 • NORD0027B 
  Reuter, Mikael (Helsingfors universitet, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, 2009)
 • NORD0035B 
  Reuter, Mikael (Helsingfors universitet, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, 2009)
 • NORD0024A 
  Nordin, Kerstin (Helsingfors universitet, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, 2009)
 • NORD0023A 
  Nordin, Kerstin (Helsingfors universitet, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, 2009)
 • NORD0028B 
  Reuter, Mikael (Helsingfors universitet, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, 2009)
 • NORD0037B 
  Reuter, Mikael (Helsingfors universitet, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, 2009)
 • NORD0026B 
  Reuter, Mikael (Helsingfors universitet, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, 2009)
 • NORD0035A 
  Reuter, Mikael (Helsingfors universitet, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, 2009)
 • NORD0031A 
  Reuter, Mikael (Helsingfors universitet, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, 2009)
 • NORD0033A 
  Reuter, Mikael (Helsingfors universitet, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, 2009)
 • NORD0038B 
  Reuter, Mikael (Helsingfors universitet, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, 2009)
 • NORD0032A 
  Reuter, Mikael (Helsingfors universitet, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, 2009)
 • NORD0037A 
  Reuter, Mikael (Helsingfors universitet, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, 2009)

View more