En undersökning av några finländska ord och uttryck, deras förekomst och användning i nutida talspråk i Esbo.

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/145994
Title: En undersökning av några finländska ord och uttryck, deras förekomst och användning i nutida talspråk i Esbo.
Author: Lindström, Maj-Britta
Other contributor: HY. HKL.
Date: 1968
Number of pages: (III +) 178 s. (frågeorden och försökspersonernas svar s. 113 - 177).
URI: http://hdl.handle.net/10138/145994
Subject: kielentutkimuksen alueet
muut kontaktit
murteet
puhekieli
Espoo
kielimuodot
ruotsi
pitäjät
kielikontaktit


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record