En undersökning av några finländska ord och uttryck, deras förekomst och användning i nutida talspråk i Esbo.

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/145994
Titel: En undersökning av några finländska ord och uttryck, deras förekomst och användning i nutida talspråk i Esbo.
Författare: Lindström, Maj-Britta
Medarbetare: HY. HKL.
Datum: 1968
Sidantal: (III +) 178 s. (frågeorden och försökspersonernas svar s. 113 - 177).
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/145994
Subject: kielentutkimuksen alueet
muut kontaktit
murteet
puhekieli
Espoo
kielimuodot
ruotsi
pitäjät
kielikontaktit


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post