Sattumukset ja tutkimusprosessi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/14693

Citation

Virokannas Elina: Sattumukset ja tutkimusprosessi. Teoksessa Laitinen Merja & Virokannas Elina & Juhila Kirsi & Julkunen Ilse & Karisto Antti: Suunniteltua ja sattumaa. Väitöskirjojen synty sosiaalityön tutkijakouluryhmässä. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 57, Rovaniemi 2007, 41─64.

Title: Sattumukset ja tutkimusprosessi
Author: Virokannas, Elina
Other contributor: Laitinen, Merja
Virokannas, Elina
Juhila, Kirsi
Julkunen, Ilse
Karisto, Antti
Publisher: Lapin yliopisto
Date: 2007
Language: fi
Belongs to series: 57
ISBN: 978-952-484-160-3
URI: http://hdl.handle.net/10138/14693
Abstract: Miten tutkimusaiheet valikoituvat? Miksi yksi käyttää yhtä menetelmää ja joku toinen toista? Kuinka hyvin tutkimuksen tekoa voi suunnitella etukäteen? Mitä kaikkea tutkimuksesta raportoitaessa ei kerrota? Ja kuinka lukijan näkymättömiin jäävät tutkimukselliset valinnat — olivatpa nämä tarkoituksella kertomatta jätettyjä tai tutkijalle itselleenkin tiedostamattomia — vaikuttavat tutkimuksen etenemiseen ja tuloksiin? Artikkelini käsittelee sattumien ja sattumusten merkityksiä tutkimusprosessissa. Tarkastelen aihetta pääasiassa oman, huumehoidossa olevien nuorten tarinoita koskevan, väitöskirjaprosessini näkökulmasta. Tavoitteenani on tuulettaa tai haastaa sellaisia käsityksiä, että tutkijan täytyy aina tietää, mitä hän on tekemässä, työskentelyn täytyy olla teoreettisesti ja menetelmällisesti hallussa ja eri tutkimusvaiheiden tarkan kontrolloinnin avulla päästään parhaaseen ja luotettavimpaan lopputulokseen.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
sattumukset_ja_tutkimusprosessi_2007.PDF 1.267Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record