Laughing matters : a conversation analytical study of laughter in doctor-patient interaction

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/149386
Titel: Laughing matters : a conversation analytical study of laughter in doctor-patient interaction
Författare: Haakana, Markku
Upphovmannens organisation: HY. SKL.
Datum: 1999
Språk: eng
Sidantal: 303 palstaa
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/149386
Nivå: Doktorsavhandling
Subject: keskusteluntutkimus
vuorovaikutus
tekstilingvistiikka ja pragmatiikka
kielentutkimuksen alueet


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post