Lontoon ja Tukholman ruuhkamaksujärjestelmien soveltuvuus Helsingin seudulle

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211655
Title: Lontoon ja Tukholman ruuhkamaksujärjestelmien soveltuvuus Helsingin seudulle
Alternative title: How well the congestion charging schemes of London and Stockholm are suited to Helsinki region?
Author: Niemi, Kirsi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2009
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211655
http://hdl.handle.net/10138/14990
Thesis level: master's thesis
Discipline: Miljöekonomi
Environmental Economics
Ympäristöekonomia
Abstract: One idea to optimize the level of congestion is to use the price mechanism to make road users more aware of the congestion externality they impose on others. The basic idea is that motorists should pay for the additional congestion they create when entering a congested road. The economic approach to analyzing congestion policies and traffic congestion can be summarized as viewing a congested road as a distorted market on which travelers demand a service (the use of the road), and supply is defined by the capacity of the road(s). A distortion exists because travel time losses from congestion constitute an externality, individual users typically ignore the implied travel time losses for others and consider only their own travel times when deciding whether or when to use the road. The situation where all prices are equal to marginal cost is often called as a „first-best? situation in the economic literature. The equality between prices and marginal costs secures equality between marginal benefits and marginal costs. For the theorem to hold first-best congestion pricing must be applied on all links of the road network. However, many practical policy proposals foresee implementation of prices on only a limited number of road links. Examples include toll cordons, pay-lanes, and congestion charging schemes in the cities as in London and Stockholm. The purpose of this study is to evaluate how well the congestion charging schemes of London and Stockholm are suited to Helsinki region. The issue of congestion charging is current also in Helsinki region because traffic jams will get worse in the future. The congestion charge is expected to „„reduce congestion, increase accessibility and improve the environment”. Some other measures which are in use today could achieve a similar impact, but not as cost-effectively as congestion charging. This study also evaluates three different congestion charging models (the single-cordon model, the multiple-cordon model and the zone model) that were presented in The Helsinki Region Congestion Charging Study by the Ministry of Transport and Communications (30/2009). According to the Ministry of Transport and Communications the socio-economic benefits of congestion charging would exceed the costs.Ruuhkahinnoittelun keinoin voidaan saavuttaa optimaalinen ruuhkan taso. Ruuhkahinnoittelun perusideana on, että autoilijoiden tulisi maksaa siitä lisäkustannuksesta minkä he aiheuttavat saapumalla ruuhkaiselle tielle. Ilman ruuhkamaksua autoilijat huomioivat ainoastaan omat kustannuksensa eivätkä ota huomioon oman matkansa vaikutusta muiden autoilijoiden kustannuksiin. Autoilijat vaativat palvelua, tien käyttämistä, mistä liikenteen kysyntä muodostuu, tarjonta muodostuu tien tarjoamasta kapasiteetista. Tilannetta, jossa kaikki hinnat ovat yhtä suuria kuin rajakustannukset kutsutaan first-best -tilanteeksi. Hintojen ja rajakustannusten yhtä suuruus takaisi tasapainon myös rajahyötyjen ja rajakustannusten välillä. Jotta first-best -oletukset pitäisivät paikkansa, hintojen ja rajakustannusten yhtä suuruus tulisi koskea koko taloudellista ympäristöä. Liikennesektorin osalta tämä tarkoittaisi sitä, että kaikille ruuhkateille tulisi asettaa maksu, muussa tapauksessa hinta ei vastaa rajakustannuksia. Käytännössä ruuhkahinnoittelu koskee kuitenkin vain tiettyä osaa tieverkoista tai tiettyä aluetta. Näin on esimerkiksi maksullisten kaistojen kohdalla tai kaupunkien ruuhkamaksujärjestelmissä kuten Lontoossa ja Tukholmassa. Tutkielman tavoitteena on arvioida Lontoon ja Tukholman ruuhkamaksujärjestelmien tulosten perusteella miten hyvin näiden kaupunkien ruuhkamaksumallit soveltuisivat Helsingin seudulle. Kysymys ruuhkamaksujen soveltuvuudesta Helsingin seudulle on ajankohtainen, sillä uusista joukkoliikennehankkeista ja tieverkon parannuksista huolimatta ruuhkien arvioidaan tulevaisuudessa lisääntyvän. Ruuhkamaksujen odotetaan vähentävän ruuhkaa, parantavan liikenteen sujuvuutta ja ympäristön laatua. Myös muilla keinoilla voitaisiin saavuttaa vastaavanlaisia vaikutuksia kuin ruuhkahinnoittelulla, mutta ruuhkahinnoittelu on kuitenkin kustannustehokkain ratkaisu. Tutkielmassa arvioidaan myös Liikenne- ja viestintäministeriön (30/2009) selvityksen kolmen ruuhkamaksumallin vaikutuksia Helsingin seudulle. Liikenne- ja viestintäministeriön esittämät ruuhkamaksumallit ovat tulosten mukaan yhteiskuntataloudellisesti kannattavia.
Subject: congestion charge
marginal costs
congestion charging schemes of London and Stockholm
ruuhkamaksut
rajakustannukset
ruuhkamaksujärjestelmät
Lontoo
Tukholma


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
gradu painoon.pdf 1.361Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record