Dylan (Språkets dynamik och hanteringen av språklig mångfald)

 

DYLAN-samlingen består av sex fokusgruppssamtal. Deltagarna i fokusgrupperna samlas för ungefär en timme för att diskutera hur de upplever den språkliga vardagen vid universitetet. Inspelningarna gjordes år 2007 för EU-projektet DYLAN (Language Dynamics and the Management of Diversity, Språkets dynamik och hanteringen av språklig mångfald) och närmare bestämt dess delprojekt DY-LINE (Språklig mångfald inom den högre utbildningen i Finland och övriga Nordeuropa).

Projektledare: Tom Moring.

Fokusgrupperna är video- och audioinspelade och består av följande samtal:

 • Fokusgrupp 1: Svenskspråkigt samtal med studenter vid Helsingfors universitet.
 • Fokusgrupp 2: Svenskspråkigt samtal med anställda och studenter vid Helsingfors universitet.
 • Fokusgrupp 3: Tvåspråkigt svensk-finskt samtal med administratörer, forskare och undervisningspersonal vid Helsingfors universitet.
 • Fokusgrupp 4: Tvåspråkigt svensk-finskt samtal med anställda vid eller anknutna till Helsingfors universitet.
 • Fokusgrupp 5: Engelskspråkigt samtal med anställda eller studenter vid Helsingfors universitet.
 • Fokusgrupp 6: Finskspråkigt samtal med studenter vid Helsingfors universitet.

Recent Submissions

 • Unknown author (Helsingfors universitet, finska, finskugriska och nordiska institutionen, 2007)
  Svenskspråkigt samtal med studenter vid Helsingfors universitet.
 • Unknown author (Helsingfors universitet, finska, finskugriska och nordiska institutionen, 2007)
  Svenskspråkigt samtal med anställda och studenter vid Helsingfors universitet.
 • Unknown author (Helsingfors universitet, finska, finskugriska och nordiska institutionen, 2007)
  Tvåspråkigt svensk-finskt samtal med administratörer, forskare och undervisningspersonal vid Helsingfors universitet.
 • Unknown author (Helsingfors universitet, finska, finskugriska och nordiska institutionen, 2007)
  Tvåspråkigt svensk-finskt samtal med anställda vid eller anknutna till Helsingfors universitet.
 • Unknown author (Helsingfors universitet, finska, finskugriska och nordiska institutionen, 2007)
  Engelskspråkigt samtal med utländska anställda eller studenter vid Helsingfors universitet.
 • Unknown author (Helsingfors universitet, finska, finskugriska och nordiska institutionen, 2007)
  Finskspråkigt samtal med studenter vid Helsingfors universitet.