Elintarvikkeiden hintaerojen syyt Euroopan maiden välillä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/152294
Title: Elintarvikkeiden hintaerojen syyt Euroopan maiden välillä
Author: Aalto-Setälä, Ville; Nikkilä, Marita; Pagoulatos, Emilio
Publisher: Kuluttajatutkimuskeskus
Date: 2004
Language: fi
Number of pages: 22 s.
Belongs to series: Kuluttajatutkimuskeskus. Julkaisuja 5/2004
ISBN: 951-698-114-3 (nid.)
951-698-115-1 (PDF)
ISSN: 0788-5415
URI: http://hdl.handle.net/10138/152294
Abstract: Tutkimus tarkastelee elintarvikesektorin hintaerojen syitä Euroopan maiden välillä. Tarkastelemme niin EU:n jäsenmaita (EU-15), hakijamaita (joista suurin osa on liittynyt unioniin 1.5.2004) kuin Efta-maitakin. Tutkimus vastaa kysymykseen, miksi elintarvikkeet ovat kalliita joissain Euroopan maissa ja edullisia toisissa. Tutkimuksen ensimmäinen tulos on, että suuri osa maiden välisistä elintarvikkeiden hintaeroista on selitettävissä. Maiden välisten hintaerojen määräytymisessä on kuitenkin eroja elintarvikesektorin sisälläkin, sillä kotimaisten ja tuontielintarvikkeiden hintaerot määräytyvät eri tavoin. Pääsyyt elintarvikkeiden hintaeroille maiden välillä ovat työvoimakustannusten taso (korkeat työvoimakustannukset nostavat myös hintatasoa), maan koko (hinnat ovat normaalisti suurissa maissa alemmat kuin pienissä), tuoteryhmän kulutusosuus (tietyssä maassa keskiarvoa enemmän käytetyt elintarvikkeet ovat normaalisti edullisia) ja maan avoimuus ulkomaiselle kilpailulle. Näiden tekijöiden huomioimisen jälkeenkin elintarvikkeet olivat kalleimpia Efta-maissa ja halvimpia entisissä Hakijamaissa. Yllättävä tulos on se, että arvonlisäveron taso ei juurikaan vaikuta elintarvikkeiden hintatasoon. Näin arvonlisäveron lasku ei todennäköisesti merkittävästi laskisi elintarvikkeiden hintoja Suomessa. Tutkimuksessa on myös kehitetty mittari maan kilpailullisuudelle. Kilpailullisuuden mittarin mukaan elintarvikesektorin kilpailullisuus on Suomessa kohtuullisen hyvä. Elintarvikkeiden kuluttajahinnat ovat Suomessa hieman korkeammat kuin niiden Suomen ominaisuuksien perusteella voisi olettaa olevan. Toisaalta elintarvikkeiden verottomat hinnat ovat Suomessa jopa alhaisemmat kuin niiden Suomen ominaisuuksien perusteella voisi olettaa olevan.
Subject: elintarvikkeet
hinnat
hintavertailu
kilpailukyky
kilpailu
arvonlisävero
EU-maat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Elintarvikkeide ... uroopan_maiden_valilla.pdf 598.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record