Velkatunneli - Takuu-Säätiön asiakkaiden selviytymiskokemuksia

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/152357
Title: Velkatunneli - Takuu-Säätiön asiakkaiden selviytymiskokemuksia
Author: Peura-Kapanen, Liisa; Raijas, Anu; Lehtinen, Anna-Riitta
Publisher: Kuluttajatutkimuskeskus
Date: 2010
Language: fi
Number of pages: 94 s.
Belongs to series: Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisuja 3/2010
ISBN: 978-951-698-223-9 (nid.)
978-951-698-224-6 (PDF)
ISSN: 0788-5415
URI: http://hdl.handle.net/10138/152357
Abstract: Takuu-Säätiö on 20-vuotisen toimintansa aikana vakiinnuttanut asemansa yhtenä keskeisenä velkojen järjestelyn organisaationa Suomessa. Säätiö takaa velallisille järjestelylainoja, joilla velat yhdistetään yhdeksi lainaksi. Takaus on enimmillään 34 000 euroa ja takausaika korkeintaan kahdeksan vuotta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää järjestelylainan saaneiden säätiön asiakkaiden selviytymisen polkua ja selviytymisprosessia. Keskeisenä kysymyksenä oli, miten velalliset saivat taloutensa hallintaan maksuohjelman aikana sekä millaisena he pitivät toisaalta järjestelmien, jota Takuu-Säätiö edustaa, ja toisaalta oman sosiaalisen yhteisön merkitystä selviytymisessä. Tutkimuksen aineisto koottiin ryhmäkeskusteluin ja henkilökohtaisin haastatteluin Takuu-Säätiön maksuohjelmassa olevilta tai sen onnistuneesti päättäneiltä velallisilta. Yhteensä tutkimukseen osallistui 15 henkilöä. Yhteistyö velkojen järjestelyyn osallistuvien toimijoiden (velkaneuvonta, Takuu-Säätiö, pankki) kanssa oli haastateltujen mukaan pääosin saumatonta ja ilmoitettua aikataulua noudattavaa. Takuu-Säätiöön hakeuduttiin yleensä talous- ja velkaneuvonnan kautta ja velkaneuvoja oli merkittävä henkilö prosessin alullepanijana. Takuu-Säätiö koettiin osin kasvottomaksi, mutta palveluun oltiin siitä huolimatta tyytyväisiä. Järjestelylainan ehdot ja Takuu-Säätiön asettamat toiminnan säännöt koettiin tiukoksi. Maksuvaraa pidettiin samoin kireänä. Selviytyminen edellytti velallisilta kulutuksen supistamista ja sen myötä yleisemminkin elämäntapojen sopeuttamista. Koska asuminen vie suuren osan kulutuksesta, jouduttiin asuminen usein järjestämään uudelleen. Säästäminen kosketti eniten ruoka-, vaate-, harrastus- ja henkilökohtaisia menoja, joista karsittiin pakollisten menojen kustannuksella. Maksuohjelmassa pysyminen merkitsi toisinaan tinkimistä ravinnon terveellisyydestä ja sairaudenhoidon laiminlyöntiä. Velallisilta puuttui taloudellinen liikkumavara. Yllättävät menot rahoitettiin lyhennysvapaita hyödyntämällä, mikä antoi joustavuutta maksuohjelmasta selviytymiseen. Useimmilla haastatelluilla selviytymisen tukena ja voimavarana oli lähiyhteisö, lähinnä puoliso ja lapset. Myös harrastukset ja uudet mielenkiinnon kohteet auttoivat jaksamisessa. Velalliset kokivat saaneensa elämään uutta sisältöä ja merkitystä, vaikka elämää leimasikin taloudellinen niukkuus. Sosiaalisen yhteisön tuen puuttuminen johti eristäytymiseen, jolloin maksuohjelmasta selviytyminen koettiin raskaana. Tutkimuksen pohjalta Takuu-Säätiön toiminnan kehittämistarpeet liittyvät lainaehtojen joustavuuden lisäämiseen ja palvelun kehittämiseen nykyistä henkilökohtaisemmaksi. Myös vertaistukitoiminnan luominen henkisen jaksamisen edistämisessä on tärkeätä. Velkojen järjestelystä huolehtivien toimijoiden on tärkeätä tunnistaa asiakkaiden ongelmien moninaisuus ja paneutua asiakkaan elämismaailmaan.
Subject: kuluttajat
velkaantuminen
takaus
selviytyminen
kvalitatiivinen tutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Velkatunneli.pdf 493.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record