TavaraMIPS - Kodin tavaroiden luonnonvarojen kulutuksen arviointi

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/152393
Title: TavaraMIPS - Kodin tavaroiden luonnonvarojen kulutuksen arviointi
Author: Moisio, Tiina; Lähteenoja, Satu; Lettenmeier, Michael
Publisher: Kuluttajatutkimuskeskus
Date: 2008
Number of pages: 76 s.
Belongs to series: Kuluttajatutkimuskeskus. Julkaisuja 6/2008
ISBN: 978-951-698-186-7 (nid.)
978-951-698-185-0 (PDF)
ISSN: 0788-5415
URI: http://hdl.handle.net/10138/152393
Abstract: Tässä tutkimuksessa tarkastellaan MIPS-menetelmän (Material Input Per Service Unit) avulla suomalaisten kotitalouksien omistamiin tavaroihin liittyvää luonnonvarojen kulutusta. Tutkimusmenetelmänä käytetty MIPS on Wuppertal-instituutissa Saksassa 1990-luvun alussa ekotehokkuuden mittaamiseen kehitetty menetelmä. MIPS-menetelmä kuvaa tietyn tuotteen tai palvelun vaatimia elinkaariaikaisia materiaalipanoksia (MI) suhteessa saatuun hyötyyn, eli palvelusuoritteeseen (S). Tässä tutkielmassa palvelusuoritteena on käytetty eri tavararyhmien materiaalivirtojen suuruusluokan vertailun mahdollistamiseksi kaikissa tavararyhmissä yhtä käyttövuotta. Tutkimuksen tavoitteena oli saada kattava käsitys kotitalouksien omistamien tavaroiden luonnonvarojen kulutuksen suuruusluokasta. Työssä tarkastellut tavararyhmät olivat sähkö- ja elektroniikkalaitteet, vaatteet, jalkineet ja kodin tekstiilit, huonekalut sekä korut. Luonnonvarojen kulutus laskettiin pääsääntöisesti neljässä luonnonvaraluokassa: abioottiset eli uusiutumattomat luonnonvarat, bioottiset eli uusiutuvat luonnonvarat, vesi ja ilma. Tutkielmassa on pyritty löytämään kotitalouksille keinoja tavaroiden ekotehokkuuden parantamiseksi. Tunnistamalla luonnonvarojen kulutuksen kannalta merkitykselliset tavararyhmät voidaan antaa kotitalouksille valmiuksia kiinnittää huomiota niihin tavararyhmiin, joissa materiaalitehokkuuden lisäämisen mahdollisuudet ovat suurimmat. Tämä työ on ensimmäinen kotitalouksien tavaroiden materiaalivirtoja MIPS-menetelmällä tarkasteleva tutkimus ja sitä voidaan hyödyntää tavaroiden yksityiskohtaisempien materiaalivirtalaskelmien lähtökohtana.
Subject: koti
kotitalous
esineet
kulutus
huonekalut
sähkölaitteet
elektroniikkalaitteet
vaatteet
luonnonvarat
reput
ekologisuus
ekotehokkuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
TavaraMIPS.pdf 2.723Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record