Täsmällistä, ammattitaitoista ja edullista - Kuluttajapalautetta kotitalousmarkkinoille

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/152415
Julkaisun nimi: Täsmällistä, ammattitaitoista ja edullista - Kuluttajapalautetta kotitalousmarkkinoille
Tekijä: Varjonen, Johanna; Aalto, Kristiina; Leskinen, Johanna
Julkaisija: Kuluttajatutkimuskeskus
Päiväys: 2007
Kieli: fi
Sivumäärä: 96 s.
Kuuluu julkaisusarjaan: Kuluttajatutkimuskeskus. Julkaisuja 2/2007
ISBN: 978-951-698-153-9 (nid.). - 978-951-698-153-4 (virh.)
978-951-698-152-2 (PDF)
ISSN: 0788-5415
URI: http://hdl.handle.net/10138/152415
Tiivistelmä: Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa väestöllisesti yleistettävää tietoa markkinaperusteisten kotitalouspalvelujen kysynnän ennakoimiseksi ja kuluttajalähtöisten markkinoiden aikaansaamiseksi. Tutkimuksessa selvitetään elinvaiheeltaan erilaisten kuluttajaryhmien palvelujen tarvetta ja palvelujen käyttöä sekä identifioidaan palvelujen käyttäjäprofiileja. Lisäksi tuotetaan kuluttajapalautetta palvelujen laadun ja markkinoinnin kehittämiseen sekä palvelujen hinnoitteluun. Tutkimusta on ohjannut näkemys kotitalouspalvelumarkkinoiden kehittymisestä kuluttajalähtöisiksi julkisen sektorin, markkinoiden ja kotitalouksien kiinteässä vuorovaikutuksessa. Tutkimusaineisto hankittiin postikyselyllä, jonka otos muodostettiin 25 vuotta täyttäneistä suomalaisista. Vastaajilta tiedusteltiin 33 kotitalouspalvelun käytöstä vuonna 2005. Kotitalouspalvelut määriteltiin palveluiksi, jotka korvaavat tavanomaisia kotitöitä. Aineisto käsittää 2 110 talouden vastaukset. Kotitalouspalveluille on tunnusomaista, että joitakin tarvitaan usein ja joitakin harvoin. Palvelumarkkinoiden koko määräytyy sen mukaan, miten moni talous ostaa palveluja, miten monia palveluja talous ostaa ja kuinka usein palveluja ostetaan. Tulokset osoittavat, että palvelujen käyttö on lisääntynyt, mutta se näyttää keskittyvän tietyille kotitalouksille. Kymmenesosa kotitalouksista ostaa yli puolet tutkimuksessa kysytyistä 33:sta palveluista. Keskittyminen on vielä suurempaa kodin perustehtäviä korvaavissa palveluissa (ruoka, siivous, pyykki, hoiva, pihatyöt), joista kymmenesosa talouksista osti lähes kolme neljännestä. Väestön demografinen kehitys, suotuisat asenteet ja elämäntyylitekijät ennakoivat kysynnän kasvua. Palveluja ostavat eniten lapsiperheet ja 75 vuotta täyttäneet parit ja yksinasuvat. Suhtautuminen palvelujen käyttöön yleisesti on varsin myönteistä, mutta omaan talouteen ostamiseen suhtaudutaan kriittisemmin. Palvelumyönteisyys lisääntyy talouden tulojen kasvaessa. Potentiaalisia tulevia palvelujen käyttäjiä ovat nuoret aikuiset ja lapsiperheet. Palvelujen saanti itselle sopivana aikana ja sovittujen aikataulujen pitävyys nousivat tärkeimmiksi laatutekijöiksi ammattitaidon lisäksi. Ammattitaitoon yhdistettiin laadukkaan työnjäljen lisäksi työntekijän rehellisyys, luotettavuus ja sosiaaliset taidot. Internetin käyttömahdollisuus sekä työntekijöiden suomen kielen taito identifioituivat myös laatutekijöinä. Internet onkin nousemassa tärkeimmäksi tietolähteeksi lehtien ja muiden painettujen tiedotteiden sekä tuttavien ja sukulaisten suositusten ohella. Edullisia hintoja pidetään tärkeinä. Useimmat maksaisivat vain noin puolet tai kolmasosan markkinahinnoista.
Avainsanat: kotitaloudet
kotityö
palvelut
markkinat
verovähennykset
elämäntapa


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Tasmallista_ammattitaitoista_ja_edullista.pdf 1.714MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot