Täsmällistä, ammattitaitoista ja edullista - Kuluttajapalautetta kotitalousmarkkinoille

Show simple item record

dc.contributor.author Varjonen, Johanna fi
dc.contributor.author Aalto, Kristiina fi
dc.contributor.author Leskinen, Johanna fi
dc.date.accessioned 2014-12-19T08:43:18Z
dc.date.available 2014-12-19T08:43:18Z
dc.date.issued 2007 fi
dc.identifier.isbn 978-951-698-153-9 (nid.). - 978-951-698-153-4 (virh.) fi
dc.identifier.isbn 978-951-698-152-2 (PDF) fi
dc.identifier.issn 0788-5415 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/152415
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa väestöllisesti yleistettävää tietoa markkinaperusteisten kotitalouspalvelujen kysynnän ennakoimiseksi ja kuluttajalähtöisten markkinoiden aikaansaamiseksi. Tutkimuksessa selvitetään elinvaiheeltaan erilaisten kuluttajaryhmien palvelujen tarvetta ja palvelujen käyttöä sekä identifioidaan palvelujen käyttäjäprofiileja. Lisäksi tuotetaan kuluttajapalautetta palvelujen laadun ja markkinoinnin kehittämiseen sekä palvelujen hinnoitteluun. Tutkimusta on ohjannut näkemys kotitalouspalvelumarkkinoiden kehittymisestä kuluttajalähtöisiksi julkisen sektorin, markkinoiden ja kotitalouksien kiinteässä vuorovaikutuksessa. Tutkimusaineisto hankittiin postikyselyllä, jonka otos muodostettiin 25 vuotta täyttäneistä suomalaisista. Vastaajilta tiedusteltiin 33 kotitalouspalvelun käytöstä vuonna 2005. Kotitalouspalvelut määriteltiin palveluiksi, jotka korvaavat tavanomaisia kotitöitä. Aineisto käsittää 2 110 talouden vastaukset. Kotitalouspalveluille on tunnusomaista, että joitakin tarvitaan usein ja joitakin harvoin. Palvelumarkkinoiden koko määräytyy sen mukaan, miten moni talous ostaa palveluja, miten monia palveluja talous ostaa ja kuinka usein palveluja ostetaan. Tulokset osoittavat, että palvelujen käyttö on lisääntynyt, mutta se näyttää keskittyvän tietyille kotitalouksille. Kymmenesosa kotitalouksista ostaa yli puolet tutkimuksessa kysytyistä 33:sta palveluista. Keskittyminen on vielä suurempaa kodin perustehtäviä korvaavissa palveluissa (ruoka, siivous, pyykki, hoiva, pihatyöt), joista kymmenesosa talouksista osti lähes kolme neljännestä. Väestön demografinen kehitys, suotuisat asenteet ja elämäntyylitekijät ennakoivat kysynnän kasvua. Palveluja ostavat eniten lapsiperheet ja 75 vuotta täyttäneet parit ja yksinasuvat. Suhtautuminen palvelujen käyttöön yleisesti on varsin myönteistä, mutta omaan talouteen ostamiseen suhtaudutaan kriittisemmin. Palvelumyönteisyys lisääntyy talouden tulojen kasvaessa. Potentiaalisia tulevia palvelujen käyttäjiä ovat nuoret aikuiset ja lapsiperheet. Palvelujen saanti itselle sopivana aikana ja sovittujen aikataulujen pitävyys nousivat tärkeimmiksi laatutekijöiksi ammattitaidon lisäksi. Ammattitaitoon yhdistettiin laadukkaan työnjäljen lisäksi työntekijän rehellisyys, luotettavuus ja sosiaaliset taidot. Internetin käyttömahdollisuus sekä työntekijöiden suomen kielen taito identifioituivat myös laatutekijöinä. Internet onkin nousemassa tärkeimmäksi tietolähteeksi lehtien ja muiden painettujen tiedotteiden sekä tuttavien ja sukulaisten suositusten ohella. Edullisia hintoja pidetään tärkeinä. Useimmat maksaisivat vain noin puolet tai kolmasosan markkinahinnoista. fi
dc.format.extent 96 s. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Kuluttajatutkimuskeskus fi
dc.relation.ispartofseries Kuluttajatutkimuskeskus. Julkaisuja 2/2007 fi
dc.subject kotitaloudet fi
dc.subject kotityö fi
dc.subject palvelut fi
dc.subject markkinat fi
dc.subject verovähennykset fi
dc.subject elämäntapa fi
dc.title Täsmällistä, ammattitaitoista ja edullista - Kuluttajapalautetta kotitalousmarkkinoille fi
dc.type Kirja fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tasmallista_ammattitaitoista_ja_edullista.pdf 1.714Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record