Sleep, health behaviours and weight among ageing employees : A follow-up study

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9666-2
Title: Sleep, health behaviours and weight among ageing employees : A follow-up study
Author: Haario, Peppi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Hjelt Institute, Department of Public Health
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-01-23
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9666-2
http://hdl.handle.net/10138/152633
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Insomnia symptoms and short sleep duration constitute a notable public-health problem. They impair wellbeing and are risk factors for several diseases, both of which may affect societal functioning. The aim of this study was to examine whether insomnia symptoms are associated with subsequent unhealthy behaviours and weight gain, and whether unhealthy behaviours and weight are associated with subsequent insomnia symptoms. Additionally, the aim was to examine whether sleep duration is associated with weight gain. The data were derived from the Helsinki Health Study cohort baseline and follow-up mail surveys. The baseline data were collected in 2000-2002 among employees of the City of Helsinki aged 40-60 (n=8960, response rate 67%). The follow-up data were collected in 2007 (n=7332, response rate 83%). Insomnia symptoms were measured on frequency about having trouble falling asleep, waking up at night, having trouble staying asleep and waking up tired after one s usual amount of sleep, all during the previous four weeks. The respondents were also asked about their average sleep duration week days. Unhealthy behaviours included heavy and binge drinking, smoking, physical inactivity and unhealthy food habits. Weight was assessed using body mass index (BMI), kilograms and weight gain. Analyses of variance, logistic regression and multinomial regression were used in the statistical analyses. Poor sleep, more specifically insomnia symptoms and short sleep duration, were associated with weight gain, and BMI showed an association with changes in insomnia symptoms. These associations were evident mainly among women. Insomnia symptoms showed a bidirectional association with heavy drinking, and were also associated with subsequent physical inactivity. Additionally, binge drinking showed an association with subsequent insomnia symptoms. This study confirms associations among poor sleep and weight and mainly weak and inconsistent associations among insomnia symptoms and unhealthy behaviours.Unettomuusoireet ja lyhyt unen kesto ovat kansanterveysongelmia. Ne heikentävät hyvinvointia ja ovat monen sairauden riskitekijöitä ja saattavat vaikuttaa koko yhteiskunnan toimintaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, ovatko unettomuusoireet yhteydessä myöhempään terveyskäyttäytymiseen ja painonnousuun ja ovatko terveyskäyttäytyminen ja paino yhteydessä myöhempiin unettomuusoireisiin. Lisäksi tavoitteena oli tutkia, onko unen kesto yhteydessä painonnousuun. Tutkimuksen aineistona käytettiin Helsinki Health Study -kohorttitutkimuksen perus- ja seurantakyselyä. Peruskysely kerättiin vuosina 2000-2002 Helsingin kaupungin 40-60- vuotiaiden työntekijöiden keskuudessa (n=8960, vastausaktiivisuus 67 %). Seurantakysely kerättiin vuonna 2007 (n=7332, vastausaktiivisuus 83 %). Unettomuusoireita mitattiin kysymällä nukahtamisvaikeuksia, vaikeuksia pysyä unessa ja heräilyä yöllä sekä heräämistä väsyneenä tavallisen yöunen jälkeen viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana. Lisäksi tiedusteltiin keskimääräistä unen kestoa arkisin. Terveyskäyttäytymisen riskitekijöinä olivat alkoholin suurkulutus, humalahakuinen juominen, tupakointi, vähäinen vapaa-ajan liikunta sekä epäterveelliset ruokatavat. Paino määritettiin painoindeksinä (BMI), kilogrammoina ja painonnousuna seurannan aikana. Tilastollisina menetelminä käytettiin varianssianalyysia, logistista regressioanalyysia ja multinomiaalista regressionanalyysia. Huono uni, tarkemmin sanottuna unettomuusoireet ja lyhyt unen kesto olivat yhteydessä painonnousuun ja BMI oli yhteydessä unettomuusoireiden muutoksiin. Nämä yhteydet todettiin pääsääntöisesti naisilla. Unettomuusoireiden yhteys alkoholin suurkulutukseen oli kaksisuuntainen. Unettomuusoireet olivat yhteydessä myös vähäiseen vapaa-ajan liikuntaan. Lisäksi, humalahakuinen juominen oli yhteydessä myöhempiin unettomuusoireisiin. Tämän tutkimuksen mukaan huonon unen ja painon välillä on yhteyksiä, mutta unettomuusoireiden ja terveyskäyttäytymisen välillä yhteydet ovat enimmäkseen heikkoja ja epäjohdonmukaisia.
Subject: kansanterveystiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
sleephea.pdf 348.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record