Animal welfare and economics in beef production

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0536-3
Title: Animal welfare and economics in beef production
Alternative title: Lihanautojen hyvinvointi ja lihantuotannon talous
Author: Herva, Tuomas
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine
Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-01-30
Language: eng
Belongs to series: Dissertationes Scholae Doctoralis Ad Sanitatem Investigandam Universitatis Helsinkiensis - URN:ISSN:2342-317X
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0536-3
http://hdl.handle.net/10138/152705
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Animal welfare (AW) is an issue of growing concern in Finland as well as in other developed countries. A public debate has focused on the potential AW problems resulting from current production systems. Possibilities to find mutual benefit for animals, farmers, industry and society have received less attention. According to the reviewed literature the inconsistency of determination and perception of AW appeared to be a major barrier to enhance AW. Farmers should be confident that their measures to promote AW satisfy public opinion and are ecomically sustainable. The main objective of the study was a thorough understanding of relationships between AW and beef production economics to find barriers and opportunities for enhanced AW. A version of the Animal Needs Index (ANI/TGI 35L), modified for Finnish beef production, called A-index was used for AW assessments. The A-Index was modified and evaluated based on Test Theory. On-field associations between A-index and production parameters were determined on 180 farms and over 12 000 bulls using statistical multilevel models. Economic evaluation of AW was based on comparison between cold and warm housing using the confirmed association between AW and production results. AW was associated with good production results. A-Index and the best subset of items used as welfare score (WFS) were covering different aspects of AW. The association between the used measures and production results, reflecting AW in certain degree, can be considered as a proof of the criterion validity of A-Index and WFS. Cold housing with enhanced welfare and bedding based on own straw at a reasonable price was economically favourable. Profitability of cold housing was sensitive to fluctuation in bedding price. Developing a reasonably priced market for bedding material would be a major way to enhance AW. Rubber covered slats were found to be a profitable way to enhance AW in warm housing. A reform of the subsidy system was suggested to be needed to fulfil the aims of the subsidy regime to support AW.Eläinten hyvinvoinnin merkitys on lisääntynyt niin Suomessa kuin muuallakin kehittyneissä maissa. Keskustelu on kohdistunut pääasiassa nykyisten tuotantomuotojen aiheuttamiin mahdollisiin eläinten hyvinvointiongelmiin. Eläinten hyvinvoinnista niin eläimille, tuottajille, teollisuudelle kuin koko yhteiskunnallekin koituvat hyödyt ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Eri tahojen voimakkaasti eroavat käsitykset eläinten hyvinvoinnista osoittautuivat läpikäydyn kirjallisuuden valossa keskeiseksi eläinten hyvinvoinnin parantamisen esteeksi. Eläinten hyvinvoinnista käytännössä vastaavien tuottajien tulisi voida luottaa, että heidän toimenpiteensä hyvinvoinnin edistämiseksi tyydyttävät yleisiä vaatimuksia ja ovat taloudellisesti kestäviä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää perusteellisesti eläinten hyvinvoinnin ja naudanlihantuotannon talouden välisiä yhteyksiä eläinten hyvinvoinnin kannusteiden ja esteiden löytämiseksi. Eläinten hyvinvointia arvioitiin itävaltalaisesta TGI-hyvinvointimittarista Suomen oloihin kehitetyn A-Indeksin avulla. Sitä muokattiin ja arvioitiin ihmistieteissä yleisesti käytetyn testiteorian avulla. Hyvinvoinnin ja lihantuotannon tunnuslukujen välisiä tilastollisia yhteyksiä selvitettiin n. 180 tilalla tehtyjen hyvinvointi mittausten ja tiloilla kasvatettujen yli 12 000 sonnin tulosten perusteella. Hyvinvoinnin ja tuotannon kannattavuuden välisten yhteyksiä vertailtiin simuloimalla kylmäpihaton ja rakolattiakasvattamojen tuotantoa edellä mainitun aineiston valossa. Lihanautojen hyvinvoinnin todettiin olevan yhteydessä hyviin tuotantotuloksiin. A-Indeksi ja siitä muokattu hyvinvointimittari kattoivat hyvinvoinnin eri osa-alueet. Käytettyjen mittarien ja osaltaan myös hyvinvointia kuvaavien tuotantotulosten välistä tilastollista yhteyttä voidaan pitää osoituksena arviointimenetelmän toimivuudesta. Eläinten hyvinvointia suosivat kylmäpihatot todettiin rakolattiakasvattamoja kannattavammiksi, kun kuivikkeen hinta oli edullinen. Kohtuuhintaisen vakaan kuivikemarkkinan kehittäminen olisi keskeinen keino edistää nautojen hyvinvointia. Rakolattian kumittaminen todettiin kannattavaksi investoinniksi. Tukijärjestelmässä todettiin olevan muutostarpeita, jos sen tavoitteina olevaa eläinten hyvinvointia ja tuotannon kannattavuutta haluttaisiin tukea nykyistä tasapuolisemmin.
Subject: eläinlääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
animalwe.pdf 734.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record