Funerals and Fertility : A Case Study of Sammallahdenmäki as an Archaeological Source for the Study of Religion of the Bronze Age and Pre-Roman Iron Age

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201501051056
Title: Funerals and Fertility : A Case Study of Sammallahdenmäki as an Archaeological Source for the Study of Religion of the Bronze Age and Pre-Roman Iron Age
Author: Tuppurainen, Stiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201501051056
http://hdl.handle.net/10138/152717
Thesis level: master's thesis
Abstract: This is a case study of archaeology of religion. Bronze Age and Pre-Roman Iron Age beliefs are studied through the cairns on Sammallahdenmäki and a settlement site on Huilu2, which is contemporary with the youngest cairns. Archived reports of excavations and surveys of the area are used to ponder the meanings of the structure, location, form, and content of the cairns, and whether this data reveals signs of past beliefs and rituals. Other source materials are later written sources about the beliefs from this area, Finno-Ugrian and Indo-European ethnographies, folklore poetry and spells, and comparison to archaeological material on surrounding areas. Sammallahdenmäki is located on the southwestern coast of Finland, which was clearly connected to Southern Scandinavia and to Baltic areas. For this reason research history has been gathered from these areas as well. The Early Metal Period of the inland Finland gathered influences from the east, and the effects of connections between different groups on the religious beliefs are also considered. Methods used are ethnographic analogies and phenomenology. The Bronze Age stone cairns differ remarkably from the earlier burial customs. Connections between cremation and sun worship and fertility rituals are discussed. Only a small amount of bones are found from the cairns. Most of the deceased bodies were deposited elsewhere. These differences in the treatment of bodies likely indicate social differences even within a fairly uniform religious belief tradition. There are also many variations on the structure of the cairn, even between cairns built during same time periods. Not all of the cairns were necessarily graves, and a small amount of human bones doesn't prove that a grave was the primary function of the cairn. There may have been other rituals, in addition to burials, although these would be impossible to prove archaeologically.Tässä uskontoarkeologisessa tapaustutkimuksessa pyritään selvittämään pronssikautisia ja esiroomalaisen rautakauden uskomuksia tutkimalla Sammallahdenmäen röykkiöitä ja läheistä Huilu2 asuinpaikkaa, joka on samanikäinen kuin nuorimmat röykkiöt. Kohteella tehdyistä kaivauksista kootaan arkistotiedot, joiden perusteella röykkiöiden sijainnin, muodon, rakennusmateriaalin ja sisällön merkitystä uskomusten ja rituaalien selvittämisessä arvioidaan. Kaivaus- ja inventointiraporttien lisäksi lähteinä on käytetty myöhäisempiä kirjallisia lähteitä alueen uskomuksista, suomalais-ugrilaisia ja indoeurooppalaisia etnografioita, kansanrunoja, loitsuja, sekä vertailua laajemman alueen arkeologisten löytöjen yleisluonteeseen. Sammallahdenmäki kuuluu Suomen lounaisrannikkoon, jolla oli pronssikauden aikana selviä yhteyksiä Etelä-Skandinaviaan ja Baltiaan. Tästä syystä tutkimushistoriaa on kerätty Suomen lisäksi myös muista Pohjoismaista ja Virosta. Sisämaan samanaikainen varhaismetallikausi oli saanut vaikutteita idästä, mutta rannikon ja sisämaan ihmisten välisten yhteyksien vaikutusta uskomuksiin pohditaan myös. Metodeina käytetään etnografista analogiaa ja fenomenologiaa. Pronssikauden röykkiöhautaus eroaa selvästi aikaisemmista hautaustavoista. Työssä käydään läpi röykkiöhautauksen ja polttohautauksen yhteyksiä auringonpalvontaan ja hedelmällisyysrituaaleihin. Vainajista on röykkiöistä löydetty vain pieniä määriä luita. Suurin osa vainajien ruumiista sijoitettiin muualle. Vainajien erilainen kohtelu luultavasti kuvastaa sosiaalisia eroja samankaltaisen uskonnollisen viitekehyksen sisällä. Myös röykkiöiden rakenteissa on paljon eroja, jopa melko samanikäisten röykkiöiden tapauksissa. Kaikki röykkiöt eivät välttämättä ole hautoja, eikä pieni määrä ihmisluita vielä määritä hautaa röykkiön ensisijaiseksi käyttötarkoitukseksi. Vainajiin kohdistuvien rituaalien lisäksi käydään läpi myös muita rituaaleja, vaikka niitä ei arkeologisesti voida todentaa.
Discipline: Archaeology
Arkeologia
Arkeologi
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
funerals.pdf 21.69Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record