Tasa-arvon mahdollisuuksia avaamassa. NaisUrat-hankkeen loppuraportti.

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/152744
Julkaisun nimi: Tasa-arvon mahdollisuuksia avaamassa. NaisUrat-hankkeen loppuraportti.
Tekijä: Hearn, Jeff; Lämsä, Anna-Maija; Biese, Ingrid; Heikkinen, Suvi; Louvrier, Jonna; Niemistö, Charlotta; Kangas, Emilia; Koskinen, Paula; Jyrkinen, Marjut; Gustavsson, Malin; Hirvonen, Petri
Julkaisija: Hanken School of Economics
Päiväys: 2015-01-08
Kieli: fin
Kuuluu julkaisusarjaan: Research Report – 75
ISBN: 978-952-232-268-5 (printed)
978-952-232-269-2 (PDF)
ISSN: 0357-5764
2242-7007
URI: http://hdl.handle.net/10138/152744
Tiivistelmä: This is the final report of the NaisUrat research and development project (1.2.2013−31.1.2015). The project’s main themes were to promote women’s careers, including increasing the number of women in top positions (recognizing the challenges and possibilities); further enhance gender equality in the workplace, with special attention to the challenges of combining work and family; and make gendered structures visible, as well as facilitating change. This report presents the development work the eight participating organizations conducted during the project, as well as the practices for furthering gender equality and women’s careers that they developed and implemented. The report also contains research results based on the research conducted during the project, along with a discussion of the challenges and possibilities of gender equality projects and initiatives in general.Tämä on NaisUrat-hankkeen (1.2.2013−31.1.2015) loppuraportti. Tämän tutkimusavusteisen kehittämishankkeen tavoitteena oli edistää naisten uria sekä naisten osuutta johtotehtävissä tunnistaen siihen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Lisäksi hankkeessa pyrittiin edistämään työpaikkojen tasa-arvoa erityisesti työn ja perheen yhteensovittamisen saralla sekä tekemällä näkyväksi sukupuolistuneita rakenteita pyrkien edistämään muutosta. Tässä raportissa esitellään hankkeen yhteistyökumppanina toimineen kahdeksan eri organisaation kehittämistyötä sekä tuodaan esille naisten uria edistäviä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa edistäviä käytäntöjä, joita organisaatiot kehittivät ja implementoivat. Raportti sisältää myös hankkeessa tehdyn tutkimuksen tuloksia sekä keskustelua tasa-arvoon liittyvien projektien ja aloitteiden haasteista ja mahdollisuuksista yleisesti.
Asiasanat (ysa): tasa-arvo
sukupuoli
nainen
ura
työ-perhesuhde
organisaatio
ongelmaperustainen oppiminen
organisaation kehittäminen


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
75_978-952-232-269-2.pdf 1.293MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot