"Huonoin suomalainen makkara on paljon parempaa mitä paras ruotsalainen makkara" : Ruotsinsuomalaisen suomalainen ruokaidentiteetti

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191054
Title: "Huonoin suomalainen makkara on paljon parempaa mitä paras ruotsalainen makkara" : Ruotsinsuomalaisen suomalainen ruokaidentiteetti
Author: Helminen, Ilona
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191054
http://hdl.handle.net/10138/152974
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: The purpose of this master's thesis was to examine the identity of the Swedish Finns from the perspective of food and food culture. The Swedish Finns are the largest minority group in Sweden. During last years it has been noticed that the Finnish language and the culture do not transmit to the new generations as they used to do. The Swedish Finns and their identity is being discussed in the theoretical section as well as the general human cultural background and the ability of an immigrant to adapt to a new culture. Another important research approach is the food culture and the food preferences. The research also discusses the change in the immigrant's food culture when a person moves to a new country and cultural environment. The research was qualitative by nature and the research data was gathered by using an electronic questionnaire. The questionnaire had mainly open-ended questions. A snowball sampling was helpful. The questionnaire was also shared with a closed Swedish Finns' Facebook group with more than 2000 members on it. There were 39 responses from people with a Finnish background who had lived different lengths of time in Sweden. The data was analysed by using a content analysis with themes and classifications. The Swedish Finns are a heterogeneous group. The common factor for the ones taking part in the research was their Finnish background. For the most of them the Finnish roots and food meant memories from childhood. These memories might have been connected with certain kind of food such as rye bread and Karelian pie or smells like the baking day at the grandmother's home. The Swedish Finns felt that seasonal food such as Christmas food and particularly Christmas casseroles were highly important. These memories were significant and they wanted to be passed on to their own children. The ones answering the questionnaires had a lot of knowledge and skill in the Finnish food and the food culture. They also wanted to maintain the Finnish food culture and teach it to their children.Pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tarkastella ruotsinsuomalaisten identiteettiä ruoan ja ruokakulttuurin näkökulmasta. Ruotsinsuomalaiset ovat Ruotsin suurin vähemmistöryhmä. Viime vuosina on herätty siihen, että suomen kieli ja kulttuuri eivät periydy enää samalla tavalla uusille sukupolville kuin ne ovat aikaisemmin periytyneet. Tutkimuksen teoriaosassa käsitellään ruotsinsuomalaisia ja heidän identiteettiään, yksilön kulttuuritaustaa yleensä ja maahanmuuttajan sopeutumista uuteen kulttuuriin. Toinen tärkeä lähestymismuoto on ruokakulttuuri ja ruoan valinta. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, miten siirtolaisen ruokakulttuuri muuttuu hänen muuttaessaan uutteen maahan ja kulttuuriympäristöön. Tutkimus oli luonteeltaan kvalitatiivinen, ja sen aineisto koottiin sähköisen kyselylomakkeen avulla. Kyselylomakkeessa oli pääsääntöisesti avoimia kysymyksiä. Apuna käytettiin lumipallo-otantaa. Lisäksi kyselylomake linkitettiin ruotsinsuomalaisten suljettuun Facebook-ryhmään, jossa oli yli 2000 jäsentä. Kyselyyn tuli vastauksia 39 eripituisia aikoja Ruotsissa asuneilta suomalaistaustaisilta henkilöiltä. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla ja apuna analyysissä käytettiin teemoittelua sekä luokittelua. Ruotsinsuomalaiset ovat heterogeeninen joukko. Yhteistä tutkimukseen osallistujille kuitenkin oli heidän suomalainen taustansa. Suurimmalle osalle suomalaiset juuret ja ruoka merkitsivät muistoja lapsuudesta. Nämä muistot saattoivat liittyä tiettyihin ruokiin kuten ruisleipään tai karjalanpiirakkaan tai tuoksuihin kuten mummolan leivontapäivään. Erityisen tärkeänä ruotsinsuomalaiset kokivat juhlaruoat kuten jouluruoat ja varsinkin joululaatikot. Nämä muistot olivat merkityksellisiä ja niitä haluttiin myös siirtää omille lapsille. Kyselyyn osallistujilla oli paljon tietoa ja taitoa suomalaisesta ruoasta ja ruokakulttuurista. He myös halusivat pitää yllä suomalaista ruokakulttuuria ja opettaa sitä lapsilleen.
Subject: ruotsinsuomalainen
siirtolaisuus
juuret
ruoka
ruokakulttuuri


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record