Vastasyntyneiden puheäänen tiedonkäsittely

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191050
Title: Vastasyntyneiden puheäänen tiedonkäsittely
Author: Helenius, Siiri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191050
http://hdl.handle.net/10138/152979
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Already a fetus can learn different auditory stimuli. Learning can be seen in newborns' processing abilities: they, for instance, recognize their mother's voice and remember different voice stimuli from the fetal period. In this study newborns' brain activity to a repeated pseudoword stimulus was measured using EEG (electroencephalography) to study their learning of the pseudoword and habituation to it, which means a diminishing reaction to stimulus as the repetition continues. The effect of fetal exposure on short-term learning of a speech stimulus or habituation to it has not been studied previously using electrophysiological techniques. The newborns were divided into two groups from which the other had already heard the pseudoword from the beginning of the third trimester to birth. The first time the other group of newborns heard the pseudoword was during the experiment. EEG was measured in the hospital's maternity ward from 23 healthy few-day-old newborns as they were exposed to the pseudo-word. During the measurement the babies were asleep. Because some of the babies had already heard the stimulus, it was assumed that reaction to it differs between the groups. Additionally, differences between the groups in learning the pseudoword or habituation to it were expected. Results show that those newborns that had already heard the pseudoword had different reactions to it compared to the babies that had never heard the pseudoword. Habituation defined by diminishing of reactions occurred in neither of the groups. Instead, minor changes occurred during the experiment in processing of the pseudoword and they were different in the two groups suggesting different learning processes. The effect of fetal exposure on newborns' processing abilities has previously been shown in only a few studies. These results expand the field of electrophysiological measurements in newborns. In the future, it may still be interesting to assess how newborns' learning and habituation take place in electrophysiological studies.Vauvojen on todettu oppivan jo sikiöaikana erilaisia kuuloärsykkeitä, mikä näkyy vastasyntyneen tiedonkäsittelyssä: he pystyvät esimerkiksi tunnistamaan äitinsä äänen ja muistamaan sikiöaikana kuultuja ääniärsykkeitä. Tässä tutkimuksessa mitattiin aivosähkökäyrän avulla vastasyntyneiden aivojen reaktioita useasti toistuvaan epäsanaan, joka oli osalle vastasyntyneistä tuttu jo sikiöajalta. Vastasyntyneiltä tutkittiin puheäänen lyhytkestoista oppimista ja siihen tottumista, eli reaktion sammumista toistojen lisääntyessä. Vastasyntyneillä sikiöaikaisen ärsykkeelle altistamisen vaikutusta tottumiseen tai lyhytkestoiseen oppimiseen ei ole juurikaan tutkittu aivojen hermostollisella tasolla. Tutkimuksen vastasyntyneet oli jaettu kahteen ryhmään, joista toinen oli kuullut epäsanaa jo sikiöaikana raskauden viimeiseltä kolmannekselta syntymään asti. Toinen ryhmä vastasyntyneitä kuuli epäsanan ensimmäistä kertaa koetilanteessa. Yhteensä 23:lta terveeltä muutaman päivän ikäiseltä vastasyntyneeltä mitattiin synnytyssairaalassa aivojen reaktioita, kun heille soitettiin kyseistä epäsanaa kaiuttimista. Mittauksen aikana vastasyntyneet nukkuivat. Koska osalle vastasyntyneitä kuuloärsyke oli tuttu, oletettiin aivojen reaktion olevan jo lähtökohtaisesti erilainen ryhmien välillä. Lisäksi kokeen aikana epäsanan lyhytkestoisen oppimisen tai siihen tottumisen oletettiin eroavan. Tulokset osoittivat, että epäsanaa aikaisemmin kuulleet vastasyntyneet reagoivat siihen eri tavalla kuin ne, joille epäsana oli vieras. Kummallakaan ryhmällä ei havaittu sellaista ärsykkeeseen tottumista, joka olisi ilmennyt reaktion vaimenemisena kokeen kuluessa. Sen sijaan epäsanan tiedonkäsittelyssä tapahtui lieviä muutoksia kokeen kuluessa ja ne olivat erilaisia eri ryhmillä, mikä viittaa lyhytkestoisen oppimisen eroihin ryhmien välillä. Sikiöaikaisen altistumisen vaikutus vastasyntyneiden tiedonkäsittelyyn on todettu aikaisemmin vain parissa tutkimuksessa. Lisäksi tulokset laajentavat vastasyntyneiden elektrofysiologisten tutkimusten kenttää. Tulevissa tutkimuksissa olisi kiinnostavaa edelleen tarkastella, miten vastasyntyneen oppiminen ja ärsykkeeseen tottuminen ilmenevät elektrofysiologisissa koeasetelmissa.
Subject: sikiöaikainen altistuminen
sikiön ja vastasyntyneen oppiminen
ärsykkeeseen tottuminen
aivosähkökäyrä
tapahtumasidonnainen jännitevaste
epäsana


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record