Opettajien näkökulmia matemaattisesti lahjakkaiden kakkosluokkalaisten eriyttämiseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191034
Title: Opettajien näkökulmia matemaattisesti lahjakkaiden kakkosluokkalaisten eriyttämiseen
Author: Hämäläinen, Liisi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191034
http://hdl.handle.net/10138/153002
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The purpose of this study was to examine mathematically gifted students in a teacher's point of view. The students examined were on a second grade. Research questions were: 1. How does the teacher's define gifted students? 2. How should the mathematically gifted second graders education be differentiated? 3. What do the teachers think about the differentiation methods used? The differentiation methods that were used were strategy games and problem-solving tasks. The theory is about giftedness and especially mathematical giftedness. Three giftedness theories that help to describe the diversity of giftedness are introduced. The second theory chapter is about differentiation. The study is a qualitative research. There were four teachers participating. Each one got two differentiation methods to try. After the trial period the teachers were interviewed about the methods and giftedness. They were also interviewed about the differentiation methods that they may have used before the research. The interviews were transcribed and analyzed with content analyses. The answers were categorized based on the interview themes. The teachers defined that gifted student is someone who has specific skills in some areas. They also said that gifted student is fast and has the ability and desire to solve problems and find more information. Based on the information received from the research, teaching of mathematically gifted students should be differentiated by giving the appropriate level of activities. Methods tested during the trial period were found useful, but not in a context of differentiation. The teachers thought that the methods were helpful and all of the teacher told that they will use them again later.Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia matemaattisesti lahjakkaiden kakkosluokkalaisten oppilaiden opetuksen eriyttämistä opettajien näkökulmasta. Tutkimuskysymykset ovat 1) miten opettajat määrittelevät lahjakkaan oppilaan, 2) miten matemaattisesti lahjakkaiden kakkosluokkalaisten opetusta tulisi opettajien mielestä eriyttää sekä 3) mitä mieltä opettajat ovat kokeiltujen keinojen käytettävyydestä. Opettajien kokeilemat keinot olivat strategiapelit ja ongelmanratkaisutehtävät. Tutkimuksen teoriaosassa on käsitelty sitä mitä lahjakkuus ja matemaattinen lahjakkuus ovat sekä on esitelty kolme lahjakkuusteoriaa, jotka auttavat hahmottamaan lahjakkuuden moninaisuutta. Toisessa teorialuvussa on käsitelty eriyttämistä lahjakkaiden oppilaiden näkökulmasta. Kyseessä on laadullinen tutkimus. Tutkimuksessa oli mukana neljä opettajaa, joille annettiin kaksi eri eriyttämisen keinoa kokeiluun. Kokeilun jälkeen opettajia haastateltiin kokeilluista keinoista, luokassa jo käytössä olevasta eriyttämisen keinosta sekä lahjakkuudesta. Haastattelut litteroitiin ja analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Analysoinnissa vastaukset luokiteltiin teemahaastattelun teemojen pohjalta. Opettajat määrittelivät haastatteluissa lahjakkaan oppilaan sellaiseksi, joka omaa erityistaitoja jollakin osa-alueella. Lahjakas oppilas on myös nopea ja hänellä on kyky ja halu ratkaista haastavia ongelmia ja syventää tietoa. Haastatteluissa saadun tiedon pohjalta matemaattisesti lahjakkaiden oppilaiden opetusta tulisi eriyttää antamalla jokaiselle oppilaalle oman tasoisia haasteita, jotka ovat myös mielekkäitä. Kokeillut keinot koettiin toimiviksi matematiikan tunnille, mutta ei välttämättä juuri eriyttämisen keinona. Keinot olivat opettajien mielestä hyödyllisiä ja jäävät kaikilla kokeiluun osallistuneilla opettajilla käyttöön.
Subject: lahjakkuus
eriyttäminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GRADU_Liisi_VALMIS.pdf 646.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record