Lapsikansalaisuus 2000-luvun aapisissa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191039
Titel: Lapsikansalaisuus 2000-luvun aapisissa
Sekundär titel: Childcitizenship in 21st century ABC-books
Författare: Kauppi, Eveliina
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2014
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191039
http://hdl.handle.net/10138/153015
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstrakt: This thesis assumes that ABC–book reflects the society's worldview through its narratives. These narratives express also the desired characteristics of childcitizen. The previous ABC-studies have shown that during the years from 1960 to 2000 the factors that determine childcitizenship in ABC-books have changed. Now gender does not determine the childcitizen and the same characteristics describe both girls and boys in ABC-books. The milieu of ABC-books has broadened from homeland to abroad and other cultures have taken place in ABC-books. This milieu change brings new demands for childcitizens cognitions and agency. The focus of this thesis is to define which are the characteristics that determine the childcitizenship in 21st century ABC-books and complimentary teachers guides. I also compare these characteristics to those produced in the carefully selected research and authority documents published in 21st century. In those carefully selected research and authority documents published in 21st century, the characteristics that determine childcitizenship were entrepreneurialism, tolerance and multiculturalism, consumerism, IT and media utilizing, gender sensitivity and awareness of environmental issues. These six characteristics became the six research categories used in the analysis of ABC-books and teachers guides. The research material consisted of three ABC-books and complimentary teacher guides published in 21st century. The analysis of research material was executed with close reading. In addition, one experienced ABC-book writer was interviewed twice according to Delphi research method. In the first interview the ABC-book writer commented on the research categories and told what is it like to write ABC-books. In the second interview the ABC-book writer commented on the results of the analysis. All research categories occurred in the research material. Entrepreneurialism appeared in several stories and consumerism appeared in few stories in every ABC-book. The appearance of other categories varied drastically. According to the results every ABC-book determines and embodies different kind of childcitizenship. Some ABC-books concentrate on embodying childcitizen more than others. Only one ABC-book with its embodied childcitizenship was equivalent with the childcitizen determined in the research and authority documents published in 21st century.Aiemman aapistutkimuksen mukaan aapinen on väline, jolla integroidaan lapsi vallitsevaan kulttuuriin. Aapisen opetuskertomuksissa esitellään kansalaisen mallia eli rakennetaan lapsikansalaista. Lapsikansalaisuus on jatkuvasti ajassa uudelleen muotoutuva ilmiö. Esimerkiksi vuosien 1960–2000 aikana sukupuoli aapisen lapsikansalaista määrittävänä tekijänä on heikentynyt ja yhä enemmän samat piirteet ovat leimallisia aapisen hahmoille sukupuolesta riippumatta. Aapisen ympäristö on avartunut kotipiiristä ja laajentunut vieraat kulttuurit kattaviksi sekä tuonut uusia vaatimuksia lapsikansalaisuudelle. Tutkielmassani keskityn analysoimaan 2000-luvun aapisten ja opettajanoppaiden kertomusten rakentamaa lapsikansalaista. Lisäksi analysoin sitä, kuinka hyvin aapisissa rakentuva lapsikansalainen vastaa 2000-luvun viranomaisdokumenttien pohjalta määriteltyä lapsikansalaisuutta. 2000-luvun lapsikansalaisen piirteet kokosin 2000-luvulla julkaistujen kansainvälisten ja kansallisten viranomaisdokumenttien ja tutkimusten pohjalta. Tutkimani viranomaisdokumenttien mukaan 2000-luvulla tyypillisiä lapsikansalaisen piirteitä olivat yritteliäisyys, suvaitsevaisuus, kuluttajuus, diginatiivius, sukupuolisensitiivisyys ja ympäristötietoisuus. Nämä piirteet muodostivat kuusi tutkimuskategoriaa, joiden suunnassa aapisten ja opettajanoppaiden tekstien analyysi suoritettiin. Tutkittaviksi aapisiksi valitsin kolme aapista, yksi jokaiselta 2000-luvulla aapisia julkaisseelta kustantajalta. Lisäksi aineistona olivat tutkittavien aapisten syksyn opettajanoppaat. Tutkimusaineiston analyysin toteutin lähilukuna. Lisäksi haastattelin erästä kokenutta aapiskirjailijaa Delfoi-menetelmän tavoin useamman kerran. Ensimmäisessä haastattelussa aapiskirjailija kommentoi viranomaisdokumenttien pohjalta luomaani 2000-luvun lapsikansalaista ja tutkimuskategorioita sekä kertoi aapisen tekemisen mahdollisuuksista ja rajoitteista. Toisessa haastattelussa hän kommentoi tutkielman tuloksia. Kaikki kuusi tutkimuskategoriaa esiintyivät tutkittavien aapisten ja opettajanoppaiden teksteissä. Kaikissa aapisissa yritteliäisyys sai runsaasti, ja kuluttajuus vähän huomiota. Muiden tutkimuskategorioiden painotukset vaihtelivat rajusti aapisittain. Tulosten mukaan tutkittavat aapiset rakentavat kukin omanlaistaan lapsikansalaista. Osassa aapisista lapsikansalaisen kasvattaminen kuitenkin korostuu toisia enemmän. Vain yksi tutkittavista aapisista vastasi hyvin viranomaisdokumenttien rakentamaa lapsikansalaista.
Subject: aapinen
aapistutkimus
oppikirja
lapsikansalaisuus
yhteiskunta
2000-luku


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Eveliina_Kauppi_2014.pdf 1.383Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post