International Students' Paths to Acculturate into the Student Community in the Host Universities

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191041
Title: International Students' Paths to Acculturate into the Student Community in the Host Universities
Author: Holopainen, Emilia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191041
http://hdl.handle.net/10138/153017
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of the study was to analyze international students' typical paths to acculturate into the student community by using the research question: What kind of paths international students use to acculturate into the student community in Oklahoma State University and in the University of Helsinki? The study is current, because of the continuing increase of students' mobility and importance of students' acculturation into a new culture and student community in order to feel comfortable in a new university. Earlier studies have proven that students' sociocultural adjustment will foster psychological adjustment in a new environment. The research data was collected by interviewing international students from the University of Helsinki and Oklahoma State University. The interviewees were 13 students from Europe, Asia, Africa and South- America. The data has been analyzed by using qualitative content analysis. Based on the analysis, the results have been divided into nine categories: prior arrival, orientation, housing, social gatherings, behavior patterns, class, language, social support and failed tries to adapt. Students focused on using assimilation and integration as acculturation strategies, based on Berry's four-fold model of acculturation. Students, who were planning to stay in the host country after graduation, tried to acculturate by learning for example Finnish language skills. They were also motivated to meet both international and local people. With time, students have started to create more friendships with local students alongside with other international students. Successful paths to acculturate had little different emphasis between these two universities. Biggest difference is on the path of social gatherings; students from Oklahoma State University met many new students through sports, and students from the University of Helsinki felt that parties were one of easiest places to meet new people.Tutkielmassa analysoitiin ja kuvattiin kansainvälisille opiskelijoille ominaisia sopeutumispolkuja uuteen ja vieraaseen opiskelijayhteisöön. Tutkielma kuvaa, millaisia polkuja kansainväliset opiskelijat käyttivät sopeutuakseen uuteen opiskelijayhteisöönsä Oklahoma State Universityssä ja Helsingin yliopistossa. Tutkielman aihe on erittäin ajankohtainen, koska opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Opiskelijoiden sopeutuminen uuteen kulttuuriin ja opiskelijayhteisöön paransi opiskelijan sopeutumista uuteen yliopistoon ja kulttuuriin. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että opiskelijoiden sosiaalinen sopeutuminen edesauttaa psykologista sopeutumista uuteen ympäristöön ja kulttuuriin. Aineistoa kerättiin haastattelemalla Helsingin yliopiston ja Oklahoma State Universityn kansainvälisiä opiskelijoita Euroopasta, Aasiasta, Afrikasta ja Etelä-Amerikasta. Haastateltuja opiskelijoita oli kaikkiaan 13. Sisällönanalyysin avulla tiivistettiin opiskelijoiden käyttämät erilaiset polut sopeutua uuteen ympäristöön. Analyysin perusteella tulokset jaettiin yhdeksään kategoriaan: ennen saapumista, orientaatio, asuminen, sosiaaliset kokoontumiset, käyttäytymismallit, luokka, kieli, sosiaalinen tuki ja epäonnistuneet yritykset. Berryn akkulturaatio teoriasta nousi esiin erityisesti assimilaatio ja integraatio opiskelijoiden käyttäminä strategioina. Opiskelijat, joiden tavoitteena oli jäädä opiskelujen jälkeen kohdemaahan tavoittelivat selvästi enemmän integraatiota kyseiseen kulttuuriin, esimerkiksi Helsingin yliopistossa he opiskelivat suomen kieltä. He olivat motivoituneita tutustumaan sekä kansainvälisiin että paikallisiin ihmisiin. Opiskelijoiden ystäväverkosto muuttui kansainvälisistä opiskelijoista yhä enenevässä määrässä paikallisiin ystäviin oleskeluajan pidentyessä uudessa maassa. Tutkittujen kahden yliopiston välillä sopeutumiseen johtaneet polut erosivat osittain toisistaan saaden erilaisia painotuksia. Suurin ero oli sosiaalisten kokoontumisten polussa. Oklahoma State Universityssa painottui selkeästi tutustuminen uusiin opiskelijoihin urheilun kautta, kun taas Helsingin yliopistossa kansainväliset opiskelijat tutustuivat uusiin opiskelijoihin helpoiten erilaisissa juhlissa.
Subject: acculturation
university
paths
internationalization
international students


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Emilia Holopainen Gradu2014.pdf 522.9Kb PDF View/Open
Emilia Holopainen -Gradu2014.pdf 383bytes PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record