Att göra äkthet : Skapandet av "Eva Dahlgren" i pressens rockjournalistik och i Dahlgrens rocktexter åren 1980-2000

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0811-1 http://hdl.handle.net/10138/153033
Title: Att göra äkthet : Skapandet av "Eva Dahlgren" i pressens rockjournalistik och i Dahlgrens rocktexter åren 1980-2000
Author: Biström, Anna Elisabeth
Other contributor: Williams, Anna
Malmio, Kristina
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-02-20
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0811-1
http://hdl.handle.net/10138/153033
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Doing Authenticity. The Making of Eva Dahlgren in the Press and in Dahlgren's lyrics 1980-2000. The study analyses the "construction" - the produced images - of the popular Swedish singer-songwriter Eva Dahlgren (born 1960). A selection of Dahlgren's performed lyrics as well as press material from the beginning of her career (1980) to the year 2000 is examined. In this process, images are revealed not only of Eva Dahlgren, but also of authenticity, often through the image of Dahlgren as an authentic and unique author of her artistic work. Therefore the study not only offers new insight into Dahlgren's lyrics and musical career, but also contributes to scholarly discussions concerning authenticity and authorship, especially in rock culture. With female artists traditionally often excluded from the notions of authenticity and 'real' rock music, the study also discusses the place of women in rock culture. With contextualizing and thematic textual analysis as its main method, the study confirms that Dahlgren's career has been a constant quest for authenticity. The most interesting result, however, is that "the authentic" reveals itself in different, even contradictory ways. Dahlgren's variants of the authentic are not unique and can be interpreted in the context of traditional notions of authenticity in rock culture. What is more extraordinary, is that her versions of authenticity are mostly accepted and celebrated by rock journalists, despite the challenges she has encountered as a female artist trying to convince the audience of her genuineness. Although her artistic input is sometimes negotiated, for instance in relation to her former producer Anders Glenmark, she is often celebrated as a unique author, in control of her own work. Sometimes she is even pictured in ways that bring to mind the notion of the romantic genius. The fascination with authenticity can be interpreted in the light of issues concerning the "self " or "identity" in late modern culture of which Dahlgren and her listeners are a part. Although Dahlgren's work and the presentations of her in the press momentarily reveal the constructedness of the authentic and the (true) "self" , they strongly rely upon the notion of the self having a true essence.Att göra äkthet. Skapandet av Eva Dahlgren i pressens rockjournalistik och i Dahlgrens rocktexter åren 1980-2000 I avhandlingen analyseras hur bilder av den svenska musikern och sångerskan Eva Dahlgren (född 1960) skapas - eller "görs" - i ett pressmaterial och i ett urval av Dahlgrens egna framförda rocktexter under åren 1980-2000. Studien visar också på ett görande av autenticitet, alltså äkthet. Dahlgren beskrivs och skapas nämligen ofta som en autentisk och unik "author" , skapare av eller ursprungskälla till sin musik och sina texter. Avhandlingen ger ny kunskap om Dahlgrens rocktexter och artistkarriär, men är också ett bidrag till forskningsdiskussioner kring autenticitet och "authorship" , särskilt vad gäller rockkulturen. Traditionellt utesluts kvinnliga artister ofta ur föreställningar om "sann" eller "autentisk" rockmusik, vilket gör att studien också är ett inlägg i diskussionen kring de kvinnliga artisternas position i rockkulturen. I avhandlingen görs huvudsakligen tematiska analyser av texter, där texterna studeras mot bakgrund av centrala sammanhang som har att göra med rockkulturen. Studien bekräftar att Dahlgrens konstnärskap präglas av en ständig strävan efter autenticitet. Det intressantaste resultatet är ändå att det "autentiska" kommer till uttryck på olika, ibland rentav motstridiga sätt. De varianter av autenticitet som sätts i spel är inte unika i sig, utan motsvarar konventionella föreställningar inom rockkulturen. Vad som är mera uppseendeväckande är att Dahlgrens autenticitet huvudsakligen accepteras och hyllas av rockjournalister, trots de utmaningar hon mött som kvinnlig artist, i strävan att övertyga publik och medier om sin äkthet. Även om hennes insats som självständig konstnär ibland förhandlas och ifrågasätts, hyllas hon ofta som en unik author som har kontroll över sitt eget skapande. Ibland beskrivs hon rentav på sätt som får henne att framstå som ett romantiskt konstnärsgeni. Den autenticitetstanke som ligger under ytan i görandet av Dahlgren kan ses i samband med frågor kring identiteten och självet i den senmoderna kulturen som Dahlgren och hennes lyssnare ingår i. Trots att Dahlgrens texter och presentationerna av henne i pressen ställvis avslöjar det konstruerade i autenticiteten och i det "äkta jaget" , bygger de i hög grad på föreställningen om en äkta kärna i jaget.
Subject: nordisk litteratur
Eva Dahlgrens rocktexter och artistskap
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
attgoraa.pdf 1.492Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record